Заседания

Заседание от дата 07.11.2023 от 18:30 часа.

Заседание от дата 04.11.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 03.11.2023 от 16:00 часа.

Заседание от дата 02.11.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 31.10.2023 от 16:30 часа.

Заседание от дата 29.10.2023 от 20:15 часа.

Заседание от дата 29.10.2023 от 08:00 часа.

Заседание от дата 28.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 27.10.2023 от 16:30 часа.

Заседание от дата 23.10.2023 от 13:00 часа.

Заседание от дата 21.10.2023 от 13:30 часа.

Заседание от дата 19.10.2023 от 16:00 часа.

Заседание от дата 17.10.2023 от 14:00 часа.

Заседание от дата 12.10.2023 от 14:30 часа.

Заседание от дата 10.10.2023 от 15:00 часа.

Заседание от дата 04.10.2023 от 18:00 часа.

Заседание от дата 02.10.2023 от 18:00 часа.

Заседание от дата 29.09.2023 от 17:00 часа.

Календар

Решения

  • № 165 / 07.11.2023

    относно: Изпълнение на Решение № 2864 – МИ на ЦИК за изпълнение на изискванията за обявяване на резултатите от изборите и предаване на общинската администрация на изборните книжа на ОИК за съхранение.

  • № 164 / 07.11.2023

    относно: Доклад на Председателя на ОИК – Костинброд относно адм. дело № 1267 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 149/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на общински съветници в община Костинброд и упълномощаване на процесуални представители на комисията за водене на делото.

  • № 163 / 07.11.2023

    относно: Доклад на Председателя на ОИК – Костинброд относно адм. дело № 1266 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 146/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на кмет на община Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията за водене на делото.

всички решения