07.11.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - КОСТИНБРОД

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 07.11.2023 година от 18.30  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

04.11.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - КОСТИНБРОД

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 04.11.2023 година от 17.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

03.11.2023

Съобщение

ОИК Костинброд уведомява за закриване на ПСИК 232600025 на територията на община Костинброд, съгласно издадена Заповед на Кмета на община Костинброд с №РД-05-383/03.11.2023 г., породи намаляване броя на избирателите, които имат право да гласуват на втори тур за населеното място с. Драговищица под законово определения минимум от 10 избиратели.

31.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - КОСТИНБРОД

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 31.10.2023 година от 16.30  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

29.10.2023

Съобщение

ОИК Костинброд обяви края на изборния ден в 20.00ч. Глрасуването е приключило във всички СИК/ПСИК.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - КОСТИНБРОД

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 28.10.2023 година от 17.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

26.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - КОСТИНБРОД

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 27.10.2023 година от 16.30  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

21.10.2023

Съобщение за насрочено заседание на ОИК - Костинброд

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 23.10.2023 година от 13.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

18.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 19.10.2023 година от 16.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

16.10.2023

Съобщение

Община Костинброд определи избирателна секция № 232600006, гр. Костинброд, ул. ,,Г.С.Раковски" №1, "Клуб на пенсионера" и избирателна секция № 232600007, гр. Костинброд ул. ,,Охрид" №11, Народно  читалище  ,,Иван  Вазов  -  1947" (първи етаж, Малък салон)  за  гласуване  на  избиратели  с  увредено  зрение  или със  затруднения  в  придвижването,  с  цел  улесняване  на  избиратели  с  увредено  зрение,  с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане, което не им позволява да упражнят правото си на глас при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година.

16.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 17.10.2023 година от 14.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

14.10.2023

Съобщение

Уведомяваме членовете на СИК, че обучението, съгласно Методическите указания, издадени от ЦИК във връзка с провеждането на изборите за кмет и общински съветници на 29.10.2023 г. ще се проведе на 21.10.2023 г.(събота) от 10.30 ч. в НЧ "Иван Вазов" , гр. Костинброд.

13.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 14.10.2023 година от 14.00  часа.

12.10.2023

Съобщение

Уведомяваме членовете на СИК за предстоящо присъствено обучение за работа с машина за гласуване от представители на "СИЕЛА НОРМА" на дата 17.10.2023 г. (вторник) от 19ч в Голям салон на НЧ "Иван Вазов" - гр. Костинброд. 

10.10.2023

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

10.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 10.10.2023 година от 15.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

04.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 04.10.2023 година от 18.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

27.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 27.09.2023 година от 18.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

27.09.2023

Съобщение

ОИК – Костинброд уведомява, че с решение № 2498 – МИ/ 25.09.2023г. на ЦИК, публикувано на  26.09.2023 в 21:29 часа, е  регламентирана процедурата за теглене на жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ЦИК партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Съгласно така приетите от ЦИК процедурни правила жребиите за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ се провеждат само от съответните общински избирателни комисии по седалището на съответния регионален център, подробно изброени в решението, сред които не е посочена ОИК – Костинброд.

Във връзка с гореизложеното, ОИК – Костинброд няма да провежда жребий за определяне на реда за представяне в диспутите, предварително оповестен за дата 27.09.2023г.

26.09.2023

Съобщение

ОИК- Костинброд ще проведе на 27.09.2023  от 17:30 часа в помещението на Общинската избирателната комисия жребий за реда за участие в диспутите по регионалните медии в рамките на предизборната кампания.

23.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 23.09.2023 година от 13.30  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектът за решение е на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 165 / 07.11.2023

    относно: Изпълнение на Решение № 2864 – МИ на ЦИК за изпълнение на изискванията за обявяване на резултатите от изборите и предаване на общинската администрация на изборните книжа на ОИК за съхранение.

  • № 164 / 07.11.2023

    относно: Доклад на Председателя на ОИК – Костинброд относно адм. дело № 1267 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 149/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на общински съветници в община Костинброд и упълномощаване на процесуални представители на комисията за водене на делото.

  • № 163 / 07.11.2023

    относно: Доклад на Председателя на ОИК – Костинброд относно адм. дело № 1266 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 146/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на кмет на община Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията за водене на делото.

всички решения