Състав на ОИК Костинброд

Председател

 1. Ангел Георгиев Милчев

Зам. председатели

 1. Красимира Мирославова Дойчева-Младенова
 2. Светослав Симеонов Минчев
 3. Христо Пламенов Пенчев
 4. Юлияна Богданова Гълъбова

Секретар

 1. Диана Тонева Панайотова

Членове

 1. Александър Иванов Кацаров
 2. Георги Стефанов Янев
 3. Даниела Маркова Колева
 4. Сашко Траянов Георгиев
 5. Стефка Младенова Миланова

Календар

Решения

 • № 165 / 07.11.2023

  относно: Изпълнение на Решение № 2864 – МИ на ЦИК за изпълнение на изискванията за обявяване на резултатите от изборите и предаване на общинската администрация на изборните книжа на ОИК за съхранение.

 • № 164 / 07.11.2023

  относно: Доклад на Председателя на ОИК – Костинброд относно адм. дело № 1267 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 149/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на общински съветници в община Костинброд и упълномощаване на процесуални представители на комисията за водене на делото.

 • № 163 / 07.11.2023

  относно: Доклад на Председателя на ОИК – Костинброд относно адм. дело № 1266 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 146/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на кмет на община Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията за водене на делото.

всички решения