Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 164
Костинброд, 07.11.2023

ОТНОСНО: Доклад на Председателя на ОИК – Костинброд относно адм. дело № 1267 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 149/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на общински съветници в община Костинброд и упълномощаване на процесуални представители на комисията за водене на делото.

На основание чл.87, ал.1, т.1  от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Костинброд,

       РЕШИ:

            1.Приема доклада на Председателя на ОИК – Костинброд относно адм. дело                                 № 1267 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 149/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на общински съветници в община Костинброд.

            2.Упълномощава Ангел Георгиев Милчев – председател на комисията, Христо Пламенов Пенчев – зам.-председател и Георги Янев – член, с правото да водят заедно и поотделно адм. дело  № 1267 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 146/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на кмет на община Костинброд до окончателното му приключване пред всички съдебни инстанции в РБ.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Костинброд.

Председател: Ангел Георгиев Милчев

Секретар: Диана Тонева Панайотова

* Публикувано на 07.11.2023 в 18:51 часа

Календар

Решения

  • № 165 / 07.11.2023

    относно: Изпълнение на Решение № 2864 – МИ на ЦИК за изпълнение на изискванията за обявяване на резултатите от изборите и предаване на общинската администрация на изборните книжа на ОИК за съхранение.

  • № 164 / 07.11.2023

    относно: Доклад на Председателя на ОИК – Костинброд относно адм. дело № 1267 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 149/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на общински съветници в община Костинброд и упълномощаване на процесуални представители на комисията за водене на делото.

  • № 163 / 07.11.2023

    относно: Доклад на Председателя на ОИК – Костинброд относно адм. дело № 1266 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 146/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на кмет на община Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията за водене на делото.

всички решения