№ 165 / 07.11.2023

ОТНОСНО : Изпълнение на Решение № 2864 – МИ на ЦИК за изпълнение на изискванията за обявяване на резултатите от изборите и предаване на общинската администрация на изборните книжа на ОИК за съхранение.

№ 164 / 07.11.2023

ОТНОСНО : Доклад на Председателя на ОИК – Костинброд относно адм. дело № 1267 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 149/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на общински съветници в община Костинброд и упълномощаване на процесуални представители на комисията за водене на делото.

№ 163 / 07.11.2023

ОТНОСНО : Доклад на Председателя на ОИК – Костинброд относно адм. дело № 1266 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 146/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на кмет на община Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията за водене на делото.

№ 162 / 05.11.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРАГОВИЩИЦА

№ 161 / 05.11.2023

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени лица от ОИК - Костинброд за предаване на пликовете с изборни книжа извън чувала (торбата) и тяхното съдържание във втори тур на изборите за Кмет на кметство Драговищица, община Костинброд на 05.11.2023г..

№ 160 / 05.11.2023

ОТНОСНО : Обявяване края на изборния ден във втори тур на изборите за Кмет на кметство Драговищица, община Костинброд на 05.11.2023г.

№ 159 / 04.11.2023

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ (ПП ,,ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ‘‘, ПП ,,СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ ЗАЩИТА‘‘ във втори тур на изборите за Кмет на кметство Драговищица, община Костинброд на 05.11.2023г.

№ 158 / 03.11.2023

ОТНОСНО : Приемане на изменение и публикуване на актуален списък на упълномощените представители на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ (ПП ,,ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”, ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ‘‘, ПП ,,СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ ЗАЩИТА‘‘) в изборите за кмет на с. Драговищица на втори тур на 05.11.2023 година, произвеждани в община Костинброд;

№ 157 / 02.11.2023

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени лица от ОИК - Костинброд за получаване на хартиени бюлетини и на изборните книжа за гласуване на територията на община Костинброд във втори тур на изборите за Кмет на кметство Драговищица в Община Костинброд на 05.11.2023г.

№ 156 / 02.11.2023

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени лица от ОИК - Костинброд за предаване на изборните книжа на СИК във втори тур на изборите за Кмет на кметство Драговищица в Община Костинброд на 05.11.2023г.

№ 155 / 31.10.2023

ОТНОСНО : Определяне на упълномощени лица от ОИК - Костинброд за предаване на пликовете с изборни книжа извън чувала (торбата) и тяхното съдържание.

№ 154 / 31.10.2023

ОТНОСНО : Одобряване на графичен файл с образец на бюлетина за провеждането на изборите за втори тур за Кмет на кметство Драговищица в община Костинброд на 05 ноември 2023 г.

№ 153 / 31.10.2023

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧИБАОВЦИ

№ 152 / 31.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕТЪРЧ

№ 151 / 31.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОПИЦВЕТ

№ 150 / 31.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГРАДЕЦ

№ 149 / 31.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ЗА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

№ 148 / 31.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОЛЯНОВЦИ

№ 147 / 31.10.2023

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЗДЕН

№ 146 / 31.10.2023

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Календар

Решения

  • № 165 / 07.11.2023

    относно: Изпълнение на Решение № 2864 – МИ на ЦИК за изпълнение на изискванията за обявяване на резултатите от изборите и предаване на общинската администрация на изборните книжа на ОИК за съхранение.

  • № 164 / 07.11.2023

    относно: Доклад на Председателя на ОИК – Костинброд относно адм. дело № 1267 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 149/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на общински съветници в община Костинброд и упълномощаване на процесуални представители на комисията за водене на делото.

  • № 163 / 07.11.2023

    относно: Доклад на Председателя на ОИК – Костинброд относно адм. дело № 1266 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 146/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на кмет на община Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията за водене на делото.

всички решения