Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 165
Костинброд, 07.11.2023

ОТНОСНО: Изпълнение на Решение № 2864 – МИ на ЦИК за изпълнение на изискванията за обявяване на резултатите от изборите и предаване на общинската администрация на изборните книжа на ОИК за съхранение.

С Решение № 2864 – МИ на ЦИК са дадени указания за изпълнение на изискванията за обявяване на резултатите от изборите и предаване на общинската администрация на изборните книжа на ОИК за съхранение.

            Съгласно решението на ЦИК, в 7 – дневен срок от обявяване на резултатите от изборите ОИК, предава за съхранение в общинската администрация изборните книжа, с изключение на необходимите за работа документи по време на мандата на комисията.

            ОИК – Костинброд взе предвид обстоятелството, че след приключване на изборния процес по подадени жалби от кандидати за кметове и общински съветници пред АССО са образувани адм.дело № 1266/ 23г. и адм.дело№ 1267/23г..

Предмет на така висящите съдебни дела е оспорване на извършения избор за кмет на община и за общински съветници.

В тази връзка комисията счита, че е необходимо всички генерирани и съхранявани в комисията изборни книжа да бъдат на нейно разположение до окончателно приключване на делата.

            Във връзка с гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1  от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Костинброд,

       РЕШИ:

Всички налични изборни книжа във връзка с произведените на 29.10.2023г. / първи тур/ и на 05.11.2023г. / втори тур/ избори за общински съветници и кметове в община Костинброд да останат на съхранение в ОИК – Костинброд до окончателното приключване с влезли в сила решение на образуваните адм.дело № 1266/ 23г. и адм.дело№ 1267/23г..по описа на АССО.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Костинброд.

Председател: Ангел Георгиев Милчев

Секретар: Диана Тонева Панайотова

* Публикувано на 07.11.2023 в 18:52 часа

Календар

Решения

  • № 165 / 07.11.2023

    относно: Изпълнение на Решение № 2864 – МИ на ЦИК за изпълнение на изискванията за обявяване на резултатите от изборите и предаване на общинската администрация на изборните книжа на ОИК за съхранение.

  • № 164 / 07.11.2023

    относно: Доклад на Председателя на ОИК – Костинброд относно адм. дело № 1267 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 149/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на общински съветници в община Костинброд и упълномощаване на процесуални представители на комисията за водене на делото.

  • № 163 / 07.11.2023

    относно: Доклад на Председателя на ОИК – Костинброд относно адм. дело № 1266 по описа на АССО за 2023г., образувано по жалби против Решение № 146/ 30.10.2023г. на ОИК – Костинброд за избор на кмет на община Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията за водене на делото.

всички решения