Заседания

Заседание от дата 04.12.2015 от 12:00 часа.

Заседание от дата 27.11.2015 от 15:00 часа.

Заседание от дата 13.11.2015 от 13:30 часа.

Заседание от дата 09.11.2015 от 12:45 часа.

Заседание от дата 04.11.2015 от 12:30 часа.

Заседание от дата 01.11.2015 от 22:00 часа.

Заседание от дата 01.11.2015 от 19:00 часа.

Заседание от дата 31.10.2015 от 15:30 часа.

Заседание от дата 29.10.2015 от 10:30 часа.

Заседание от дата 28.10.2015 от 13:30 часа.

Заседание от дата 26.10.2015 от 20:20 часа.

Заседание от дата 26.10.2015 от 19:20 часа.

Заседание от дата 25.10.2015 от 10:30 часа.

Заседание от дата 25.10.2015 от 07:45 часа.

Заседание от дата 24.10.2015 от 17:15 часа.

Заседание от дата 23.10.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 22.10.2015 от 16:00 часа.

Заседание от дата 21.10.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 20.10.2015 от 16:00 часа.

Заседание от дата 18.10.2015 от 12:00 часа.

Календар

Решения

  • № 173 – МИ / 09.11.2015

    относно: Вземане на решение за определяне на адрес за кореспонденция на ОИК – Костинброд за периода след седмия ден на обявяване резултатите от изборите, проведени на 25.10.2015 година в община Костинброд до следващите общи избори за общински съветници и кметове.

  • № 172-МИ / 04.11.2015

    относно: Вземане на решение за определяне на членове от ОИК – Костинброд от различни партии, които да предадат на ТЗ ГРАО избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъци на заличените лица за произведения на 01.11.2015 година втори тур от изборите за кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица.

  • № 171 - МИ / 01.11.2015

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ДРАГОВИЩИЦА

всички решения