Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 172-МИ
Костинброд, 04.11.2015

ОТНОСНО: Вземане на решение за определяне на членове от ОИК – Костинброд от различни партии, които да предадат на ТЗ ГРАО избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъци на заличените лица за произведения на 01.11.2015 година втори тур от изборите за кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КОСТИНБРОД

РЕШЕНИЕ

№ 172 – МИ

     Костинброд, 04.11.2015 г.

ОТНОСНО: Вземане на решение за определяне на членове от ОИК – Костинброд от различни партии, които да предадат на ТЗ ГРАО избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъци на заличените лица за произведения  на 01.11.2015 година втори тур от изборите за  кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица.

На основание чл. 87, ал.1 от ИК и решение № 2662 - МИ/ 18.10.2015 на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Костинброд,

     Р Е Ш И:

Определя следните членове от ОИК – Костинброд от различни партии, които да предадат на               ТЗ ГРАО – София област избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъци на заличените лица за  произведения  на 01.11.2015 година втори тур от изборите за  кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица, както следва:

1.Христо Стоилов Николов - член на ОИК от квотата на АТАКА

2.Мая Пламенова Делчева – член на ОИК от квотата на КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.

3.Василиса Николаева Донкова – член на ОИК от квотата на ПП ГЕРБ.

Решението може да се обжалва в срок от три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

                      Председател:                                                                Секретар:

                               / Георги  Янев/                                                            /Елица Младенова/

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Елица Стефчева Младенова

* Публикувано на 04.11.2015 в 13:16 часа

Календар

Решения

  • № 173 – МИ / 09.11.2015

    относно: Вземане на решение за определяне на адрес за кореспонденция на ОИК – Костинброд за периода след седмия ден на обявяване резултатите от изборите, проведени на 25.10.2015 година в община Костинброд до следващите общи избори за общински съветници и кметове.

  • № 172-МИ / 04.11.2015

    относно: Вземане на решение за определяне на членове от ОИК – Костинброд от различни партии, които да предадат на ТЗ ГРАО избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъци на заличените лица за произведения на 01.11.2015 година втори тур от изборите за кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица.

  • № 171 - МИ / 01.11.2015

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ДРАГОВИЩИЦА

всички решения