27.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 04.12.2015 година от 12.00 часа.

 

27.11.2015 година                                                                                      

гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                               Георги Янев

                                                                                             

                                                                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Елица Младенова

27.11.2015

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД

ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ПИСМО ОТ ЦИК

 

Събота

Неделя

Понеделник

 

28.ноември.2015г

29.ноември.2015г

30.ноември.2015г

9.00-17.00

 

Светлана Василева

Славева

           0877303397 

Габриела Антонова

Дончева

0899984881

Георги Стефанов

Янев 

0879856568

9.00-17.00

ХристоСтоилов

Николов

0895981487

 

Василиса Николаева

Донкова

0882598762

Елица Стефчева

Младенова

0898537065

09.00-17.00

Мая Пламенова

Делчева

0887335364

Александър Емилов

Ненов

0889647762

Ралица Радославова

Гергинова

0896818228

24 часови телефони

Георги Стефанов 

Янев

Председател

  0879856568  

 Светлана Василева

Славева

Зам. председател

0877303397 

 Елица Стефчева

Младенова

Секретар  

0898537065

Христо

Стоилов Николов

0895981487

 

 

 

27.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 27.11.2015 година от 13.10 часа, при точка единствена от дневния ред:

 1. Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд за постановено решение № 910/ 20.11.2015 година на АССО, постановено по адм.дело № 989/2015 година, образувано по жалба от политическа партия „Български Демократичен център“ срещу Решение № 160 – МИ/ 26.10.2015 година, с което са определени резултатите за избиране на общински съветници в проведените на 25.10.2015 година местни избори в община Костинброд.
 2. Разглеждане на постъпило писмо изх.№ П – 9435/ 09.11.2015 година от Комисията за защита на лични данни.
 3. Разни.

 

 

27.11.2015 година                                                                                      

гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                          Георги Янев

                                                                                             

                                                                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Елица Младенова

13.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ИЗВЪНРЕДНО  ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 13.11.2015 година от 13.30 часа.

            Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

            13.11.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

…………………………           / Георги Янев /

 

                                                                       СЕКРЕТАР:

………………………….                / Елица Младенова /

09.11.2015

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД

ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ПИСМО ОТ ЦИК

 

Понеделник

Вторник

 

16.октомври.2015г

17.октомври.2015г

9.00-17.00

Георги Стефанов

Янев 

  0879856568

 

 

Габриела Антонова

Дончева

0899984881

9.00-17.00

 

 Анжела Георгиева

Рангачева

0895605336

 

Василиса Николаева

Донкова

0882598762

09.00-17.00

 Ива Цветанова

Симеонова

0896830652  

 

 

 

Александър Емилов

Ненов

0889647762  

24 часови телефони

Георги Стефанов 

Янев

Председател

  0879856568  

 Светлана Василева

Славева

Зам. председател

0877303397 

Христо

Стоилов Николов

0895981487

 

09.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

                      СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 09.11.2015 година от 12.00 часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

 

 

            09.11.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Георги Янев

                                                                                             

                                                                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Елица Младенова

09.11.2015

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД

ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ПИСМО ОТ ЦИК

 

Вторник

Сряда

Четвъртък

 

10.ноември.2015г

11.ноември.2015г

12.ноември.2015г

9.00-17.00

Габриела Антонова

Дончева

0899984881

Георги Стефанов

Янев 

  0879856568

Георги Стефанов

Янев 

0879856568

9.00-17.00

Василиса Николаева

Донкова

0882598762

 Анжела Георгиева

Рангачева

0895605336

Елица Стефчева

Младенова

0898537065

09.00-17.00

Александър Емилов

Ненов

0889647762 

 Ива Цветанова

Симеонова

0896830652  

Ралица Радославова

Гергинова

0896818228

24 часови телефони

Георги Стефанов 

Янев

Председател

  0879856568  

 Светлана Василева

Славева

Зам. председател

0877303397 

 Елица Стефчева

Младенова

Секретар  

0898537065

Христо

Стоилов Николов

0895981487

 

 

09.11.2015

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД

ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ПИСМО ОТ ЦИК

 

Петък

Събота

Неделя

 

13.ноември.2015г

14.ноември.2015г

15.ноември.2015г

9.00-17.00

 

Светлана Василева

Славева

 

0877303397 

Габриела Антонова

Дончева

0899984881

Георги Стефанов

Янев 

0879856568

9.00-17.00

ХристоСтоилов

Николов

0895981487

 

Василиса Николаева

Донкова

0882598762

Елица Стефчева

Младенова

0898537065

09.00-17.00

 Мая Пламенова

Делчева

0887335364

Александър Емилов

Ненов

0889647762 

Ралица Радославова

Гергинова

0896818228

24 часови телефони

Георги Стефанов 

Янев

Председател

  0879856568  

 Светлана Василева

Славева

Зам. председател

0877303397 

 Елица Стефчева

Младенова

Секретар  

0898537065

Христо

Стоилов Николов

0895981487

 

 

09.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

                      СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО  ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 09.11.2015 година от 17.15 часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

 

 

            09.11.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                         Георги Янев

                                                                                             

                                                                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Елица Младенова

09.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

                      СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 09.11.2015 година от 17.15 часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

 

 

09.11.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                           Георги Янев

                                                                                             

                                                                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Елица Младенова

04.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 04.11.2015 година от 12.30 часа, при точка единствена от дневния ред:

Вземане на решение за определяне на членове от ОИК – Костинброд от различни партии, които да предадат на ТЗ ГРАО избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъци на заличените лица за произведения на 01.11.2015 година втори тур от изборите за кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица.

 

            04.11.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Георги Янев

                                                                                             

                                                                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Елица Младенова

 

31.10.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 31. 10. 2015 година от 15.00 часа заседание на                                Общинска избирателна комисия - Костинброд

 1. Промени в състав на СИК в община Костинброд по предложение на  КП „Реформаторски блок“;
 2. Промени в състав на СИК в община Костинброд по предложение на  ДПС;
 3. Заличаване на застъпник на кандидатска листа, издигната от ПП ГЕРБ.
 4. Приемане на акуализиран списък на представителите на ПП ГЕРБ във втори тур на местните избори, провеждани в гр.Костинброд;
 5. Утвърждаване на график за предаване на изборните книжа на сексционните избирателни комисии на територията на община Костинброд за провеждане на втори тур на местните избори 2015 година;
 6. Разни;
30.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

                      СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 31.10.2015 година от 15.00 часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

 

 

            30.10.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                             Георги Янев

29.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

                      СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 29.10.2015 година от 10.00 часа, при точка единствена от дневния ред:

Вземане на решение за упълномощаване на двама членове на ОИК – Костинброд от различни партии или коалиции за приемане на отпечатаните бюлетини за насрочения втори тур от изборите за кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица  от съответната печатница.

 

            29.10.2015 година                                                                                                                               гр.Костинброд

Председател: Георги Янев

Секретар:Елица Младенова

28.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 28.10.2015 година от 13.00 часа, при точка единствена от дневния ред:

Вземане на решение за определяне на членове от ОИК – Костинброд от различни партии, които да предадат на ТЗ ГРАО избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъци на заличените лица за произведените на 25.10.2015 година избори за общински съветници и кметове и за национален референдум.

 

            28.10.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Георги Янев

      СЕКРЕТАР:

       Елица Младенова

 

 

26.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 26.10.2015 година от 19.20 часа, при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за датата на произвеждане на втори тур на изборите за кмет на кметство с.Драговищица, общ.Костинброд, проведени на 25.10.2105 година и за определяне на кандидатите, между които ще се проведе изборът;

2.Вземане на решение за датата на произвеждане на втори тур на изборите за кмет на кметство с.Безден, общ.Костинброд, проведени на 25.10.2105 година и за определяне на кандидатите, между които ще се проведе изборът.

 

            26.10.2015 година                                                                                                                               гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Янев

25.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, обявява свикването на извънредно заседание, което ще се проведе на 25.10.2015 година от 10.15 часа, при точка единствена от дневния ред, а именно:

Промени в състав на СИК в община Костинброд  поради неявяване на член на комисията в изборния ден.

 

            25.10.2015 година                                                                                                                               гр.Костинброд

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ......………           / Георги Янев /

25.10.2015

Съобщение за насрочено заседание

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, обявява свикването на извънредно заседание, което ще се проведе на 25.10.2015 година от 7.40 часа, при точка единствена от дневния ред, а именно:

Промени в състав на СИК в община Костинброд  поради неявяване на член на комисията в изборния ден.

 

            25.10.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

24.10.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

                          За насроченото за 24.10. 2015 година от 17.00 часа заседание на                               Общинска избирателна комисия - Костинброд

 

 1. Промени в състав на СИК в община Костинброд по предложение на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
 2. Промени в състав на СИК в община Костинброд по предложение на ПП АБВ /Алтернатива за Българско Възраждане/.
24.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

             Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 24.10.2015 година от 17.00 часа.

            Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

            24.10.2015 година                                                                                                                               гр.Костинброд

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:            / Георги Янев /

                                                               СЕКРЕТАР:                / Елица Младенова /

23.10.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 23.10. 2015 година от 17.00 часа заседание на                                Общинска избирателна комисия - Костинброд

 

 1. Промени в състав на СИК в община Костинброд по предложение на Движение за права и свободи – ДПС;

     2.Утвърждаване на бланка - Чернова на протокол за отчитане на преференциите на кандидатите за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., провеждани в община Костинброд.

 1. Приемане и публикуване на списъка на упълномощените представители на ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ в изборите за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд.

           

 1. Разглеждане на постъпило заявление от местна коалиция ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ОБЩИНА КОСТИНБРОД за промяна в списъка на регистрираните застъпници на кандидати за общински съветници  в местните избори на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд.

 

      5.Промени в състав на СИК в община Костинброд по предложение на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

      6.Разни.

 

22.10.2015

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД

ГРАФИК ЗА  ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД

Час

Четвъртък

петък

събота

неделя

понеделник

 

22.октомври

23.октомври

24.октомври

25.октомври

26.октомври

9.00

17.00

Светлана

Василева

Славева

0877303397

Александър

Емилов

Ненов

0889647762

Георги

 Стефанов

Янев

0879856568

Георги

 Стефанов

Янев

0879856568

Светлана

Василева

Славева

0877303397

9.00

17.00

Мая Пламенова Делчева

0887335364

Габриела

Антонова

Дончева

0899984881

Ива

Цветанова

Симеонова

0896830652

Ралица

Радославова

Гергинова

0896818228

Мая

Пламенова

Делчева

0887335364

09.00

17.00

Христо

Стоилов

Николов

0895981487

Елица

Стефчева

Младенова

0898537065

Анжела

Георгиева

Рангачева

0895605336

Василиса 

Николаева

Донкова

0882598762

Христо

Стоилов

Николов

0895981487

24 часови телефони

Георги

Стефанов

Янев

 Председател 

0879856568

Светлана

Василева

Славева

Зам.-председател

0877303397

Елица

 Стефчева

Младенова

Секретар

 0898537065

Христо

Стоилов

Николов

Член

0895981487

 

             

 

22.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 22.10.2015 година от 16.00 часа.

            Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

22.10.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                             …………………………                                                                                                                            / Георги Янев /

                                                                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                             ………………………….                                                                                                                    / Елица Младенова /

22.10.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 22.10. 2015 година от 16.00 часа заседание на                                Общинска избирателна комисия – Костинброд

 

1.Приемане и публикуване на списъка на застъпници  на местна коалиция ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ОБЩИНА КОСТИНБРОД в изборите за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд;

2.Вписване на промени в състав на СИК в община Костинброд;                                                       3.Разглеждане на постъпило заявление  от  КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за вписване на промени в списъка на регистрираните застъпници на кандидати за кмет на община, общински съветници, кметове на кметства: с.Драговищица, с.Петърч, с.Безден с.Чибаовци, с.Градец, с.Голяновци, с.Опицвет, с.Бучин проход  в местните избори на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд и за публикуване списъка на упълномощените представители;                                                               4.Разглеждане на постъпило заявление  от  Български Демократичен център за вписване на промени в списъка на регистрираните застъпници на кандидати за общински съветници в местните избори на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд и за публикуване списъка на упълномощените представители;

 

 

 

 

 

 

21.10.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 21.10.2015 година от 16.00 часа заседание на                                Общинска избирателна комисия – Костинброд

1. Определяне на изборни помещения, позволяващи на избирателите с увреждане на опорно- двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в изборния ден;

2. Приемане и публикуване на списъка на упълномощените представители на местна коалиция РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ ЗА КОСТИНБРОД – КП Реформаторски блок, ПП – ВМРО – Българско национално движение и ПП Партия на зелените в изборите за кметове и общински съветници на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд;

3. Приемане и публикуване на списъка на упълномощените представители на ПП ГЕРБ в изборите за кметове и общински съветници на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд;

4. Утвърждаване на бланка - Чернова на протокол за отчитане на преференциите на кандидатите за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., провеждани в община Костинброд;                                                                                                                     5. Разглеждане на постъпило заявление  от местна коалиция РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ ЗА КОСТИНБРОД – КП Реформаторски блок, ПП – ВМРО – Българско национално движение и                   ПП Партия на зелените за допълване на списъка на регистраните  застъпници на кандидати за общински съветници, кмет на кметство с.Петърч и кмет на кметство с.Чибаовци  в местните избори на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд;                                       6. Разглеждане на постъпило заявление  от  ПП“Движение 21“ за регистрация на застъпници на кандидати за общински съветници, кмет на кметство: с.Драговищица в местните избори на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд;                                                                     7. Приемане и публикуване на списъка на упълномощените представители на  ПП Движение 21 в изборите за кметове и общински съветници на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд;

8. Разни;

 

 

21.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 21.10.2015 година от 16.00 часа.

            Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

21.10.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                                 Георги Янев

                                                                                             

                                                                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Елица Младенова

20.10.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 20. 10. 2015 година от 16.30 часа заседание на                                Общинска избирателна комисия - Костинброд

 

 

1.Разглеждане на постъпило заявление  от  партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за регистрация на застъпници на кандидати за кмет на община, общински съветници, кметове на кметства: с.Драговищица, с.Петърч, с.Безден с.Чибаовци, с.Градец, с.Голяновци, с.Опицвет, с.Бучин проход  в местните избори на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд;

2.Разглеждане на постъпило заявление  от  КП НАРОДЕН СЪЮЗ за регистрация на застъпници на кандидати за кмет на община, общински съветници, кметове на кметства: с.Драговищица, с.Петърч, с.Безден с.Чибаовци, с.Градец, с.Голяновци, с.Опицвет, с.Бучин проход  в местните избори на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд;

3.Разглеждане на постъпило заявление  от ПП ГЕРБ за регистрация на застъпници на кандидати за кмет на община, общински съветници, кметове на кметства: с.Драговищица, с.Петърч, с.Безден с.Чибаовци, с.Градец, с.Голяновци, с.Опицвет, с.Бучин проход  в местните избори на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд;

4.Разни;

20.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 20.10.2015 година от 16.30 часа.

            Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

            20.10.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Георги Янев

                                                                                             

                                                                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Елица Младенова

 

20.10.2015

Съобщение

18.10.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 18. 10. 2015 година от 12.00 часа заседание на  Общинска избирателна комисия - Костинброд

 

 1. Промени в съставите на СИК в община Костинброд;
 2. Разглеждане на постъпило заявление от местна коалиция РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ ЗА КОСТИНБРОД – КП Реформаторски блок, ПП – ВМРО – Българско национално движение и                   ПП Партия на зелените за регистрация на застъпници на кандидати за общински съветници, кмет на кметство с.Петърч и кмет на кметство с.Чибаовци  в местните избори на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд;
 3. Промяна в състава на регистрирани застъпници на кандидатска листа за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство с.Петърч, издигнати от ПП АБВ /Алтернатива за българско възраждане/, за участие  в местните избори на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд ;
18.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 18.10.2015 година от 12.00 часа.

            Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

            18.10.2015 година                                                                                                                               гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Георги Янев

17.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ

                                               С Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

В изпълнение изискванията на чл.234, ал.1 от Изборния кодекс, ОИК – Костинброд уведомява заинтересованите лица, че Общинска администрация – Костинброд е създала условия, позволяващи на избирателите с увреждане на опорно- двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в изборния ден, а именно:

1.На територията на община Костинброд  няма изборни помещения на втори или по-висок етаж. Изключение прави изборното помещение  на Избирателна секция № 23 26 0005,  гр.Костинброд,   II – ри район , ул.“Охрид“ № 11, Н.Ч.“Иван Вазов“ – зала на втори етаж.

2.Подходящи условия за гласуване  на избиратели с увреждане на опорно- двигателния апарат или на зрението, в.т.ч.наличие на рампи за инвалидни колички, са създадени в три избирателни секции на територията на общината, а именно: Избирателна секция № 23 26 0001, гр.Костинброд, I – ви район, ул.“Славянска“ № 118; Избирателна секция № 23 26 0006, гр.Костинброд, II –ри район , ул.“Г.С.Раковски“ №1, нов Клуб на пенсионера / сладкарница „Росна китка“/ и Избирателна секция № 23 26 0007, гр.Костинброд, II –ри район , ул.“Охрид“ № 11, Н.Ч.“Иван Вазов“ – малък салон.

3.Служителите на ЦИУГ – Костинброд / деловодство на Общинска администрация –Костинброд/ от 08.00 часа на 19.10.2015 година до 18.00 часа на 25.10.2015 година, а при провеждане на втори тур от 8.00 часа на 26.10.2015 година до 18.00 часа на 01.11.2015 година, ще приемат заявления в свободен текст от  избирателите с увреждане на опорно - двигателния апарат или на зрението, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите за общински съветници,              за кметове и национален референдум. Към заявлението съответният гражданин следва да представи експертно решение на ТЕЛК за инвалидност не по-малка от   71 % или епикриза, доказваща временната невъзможност или съществени затруднения за придвижване.

4.Всеки избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението може да ползва общински автомобил за придвижване от дома си до посочената от него избирателна секция, след подаване на заявка на телефон 0721/68701.

 

14.10.2015

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД

ГРАФИК ЗА  ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД

Час

сряда

четвъртък

петък

събота

неделя

 

14.октомври

15.октомври

16.октомври

17.октомври

18.октомври

9.00

17.00

Светлана

Василева

Славева

0877303397

Александър

Емилов

Ненов

0889647762

Георги

 Стефанов

Янев

0879856568

Георги

 Стефанов

Янев

0879856568

Светлана

Василева

Славева

0877303397

9.00

17.00

Мая Пламенова Делчева

0887335364

Габриела

Антонова

Дончева

0899984881

Ива

Цветанова

Симеонова

0896830652

Ралица

Радославова

Гергинова

0896818228

Мая

Пламенова

Делчева

0887335364

09.00

17.00

Христо

Стоилов

Николов

0895981487

Елица

Стефчева

Младенова

0898537065

Анжела

Георгиева

Рангачева

0895605336

Василиса 

Николаева

Донкова

0882598762

Христо

Стоилов

Николов

0895981487

24 часови телефони

Георги

Стефанов

Янев

 Председател 

0879856568

Светлана

Василева

Славева

Зам.-председател

0877303397

Елица

 Стефчева

Младенова

Секретар

 0898537065

Христо

Стоилов

Николов

Член

0895981487

 

13.10.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

                      За насроченото за 13. 10. 2015 година от 16.00 часа заседание на                        Общинска избирателна комисия - Костинброд

 

 1. Вземане на решение за упълномощаване на двама членове на ОИК – Костинброд от различни партии или коалиции за приемане на отпечатаните бюлетини от съответната печатница;
 1. Разглеждане на постъпило заявление от ПП АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ за регистрация на застъпници на кандидати за общински съветници в местните избори на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд;
 1. Разни;

 

13.10.2015г.

гр.Костинброд

 

                                                      Председател:………………………….

                                                                                          /Георги Янев

13.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 13.10.2015 година от 16.00 часа.

            Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

            13.10.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

…………………………          

/ Георги Янев /

 

   СЕКРЕТАР:

………………………….               

/ Елица Младенова /

10.10.2015

График на дежурствата на ОИК Костинброд

ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ПИСМО ОТ ЦИК

 

Неделя

Понеделник

Вторник

 

11.октомври.2015г

12.октомври.2015г

13.октомври.2015г

9.00-17.00

Габриела Антонова

Дончева

0899984881

Георги Стефанов

Янев 

  0879856568

Георги Стефанов

Янев 

0879856568

9.00-17.00

Василиса Николаева

Донкова

0882598762

 Анжела Георгиева

Рангачева

0895605336

Елица Стефчева

Младенова

0898537065

09.00-17.00

Александър Емилов

Ненов

0889647762 

 Ива Цветанова

Симеонова

0896830652  

Ралица Радославова

Гергинова

0896818228

24 часови телефони

Георги Стефанов 

Янев

Председател

  0879856568  

 Светлана Василева

Славева

Зам. председател

0877303397 

 Елица Стефчева

Младенова

Секретар  

0898537065

Христо

Стоилов Николов

0895981487

 

 

09.10.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 09. 10. 2015 година от 12.00 часа заседание на                                Общинска избирателна комисия - Костинброд

 

1.Утвърждаване на график за предаване на изборните книжа на секционните избирателни комисии на територията на община Костинброд за провеждане на изборите за кметове и общински съветници на 25.10.2015 година;

 

2.Разни;

 

 

 

 

09.10.2015г.

гр.Костинброд

 

 

                                                      Председател:………………………….

                                                                                          /Георги Янев/

09.10.2015

Съобщение за насрочено заседание

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 09.10.2015 година от 12.00 часа.

            Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

            09.10.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

…………………………          

/ Георги Янев /

 

   СЕКРЕТАР:

………………………….               

/ Елица Младенова /

07.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква извънредно заседание, което ще се проведе на 07.10.2015 година от 12.00 часа.

            Дневният ред на заседанието е от една точка, а именно:

            Разглеждане на постъпил сигнал от ПП ГЕРБ за допуснато нарушение в предизборната кампания.

гр.Костинброд                                                                                                                     07.10.2015 година

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Георги Янев

07.10.2015

Съобщение

 

ДЕЖУРСТВА НА ОИК Костинброд ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ПИСМО ОТ ЦИК

 

четвъртък

петък

събота

 

08.октомври

09.октомври

10.октомври

9.00-17.00

Георги

Стефанов

Янев

0879856568

Георги

Стефанов

Янев

0879856568

Светлана

Василева

Славева

0877303397

9.00-17.00

Анжела

Георгиева

Рангачева

0895605336

Василиса

Николаева

Донкова

0882598762

Христо

Стоилов

Николов

0895981487

09.00-17.00

Христо

Стоилов

Николов

0895981487

Ралица

Радославова

Гергинова

0896818228

Мая

Пламенова

Делчева

0887335364

24 часови телефони

Георги

Стефанов

Янев – Предс.  0879856568

Светлана

Василева

Славева–

Зам.-предс.

0877303397

Елица

Стефчева

Младенова–

Секретар

0898537065

Христо

Стоилов Николов

0895981487

 

 

 

 

 

 

05.10.2015

Съобщение

ДЕЖУРСТВА НА ОИК Костинброд ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ПИСМО ОТ ЦИК

 

 

понеделник

вторник

сряда

 

05.октомври

06.октомври

07.октомври

9.00-17.00

Георги

Стефанов

Янев  

0879856568

Светлана

Василева

Славева

0877303397

Елица

Стефчева

Младенова

0898537065

9.00-17.00

Ралица

Радославова

Гергинова

0896818228

Мая

Пламенова

Делчева

0887335364

 

Габриела

Антонова

Дончева

0899984881

09.00-17.00

Габриела

Антонова

Дончева

0899984881

Христо

Стоилов

Николов

0895981487

Александър

Емилов

Ненов

0889647762

24 часови телефони

Георги

Стефанов

Янев –

Председател  0879856568

Светлана Василева Славева–Зам.-председател

0877303397

Елица Стефчева Младенова– Секретар  0898537065

Христо

Стоилов Николов

0895981487

 

 

04.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Костинброд уведомява всички политически формации, регистрирали кандадити за общински съветници и кметове за участие в изборите на 25.10.2015 година, че с решение Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК са определени редът и условията за регистрация на застъпници и представители на територията на съответната община.

Съгласно така приетото решение общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация..

Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

02.10.2015

Съобщение

ДЕЖУРСТВА НА ОИК Костинброд ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ПИСМО ОТ ЦИК

 

петък

събота

неделя

 

02.октомври

03.октомври

04.октомври

9.00-17.00

Светлана

Василева

Славева

0877303397

Елица

Стефчева

Младенова

0898537065

Георги

Стефанов

Янев

0879856568

9.00-17.00

Мая

Пламенова

Делчева

0887335364

Габриела

Антонова

Дончева

0899984881

Анжела

Георгиева

Рангачева

 0895605336

09.00-17.00

Христо

Стоилов

Николов

0895981487

Александър

Емилов

Ненов

0889647762

Ива Цветанова Симеонова - 0896830652

24 часови телефони

Георги

Стефанов

Янев – Предс.

0879856568

Светлана

Василева

Славева–Зам.-предс.

0877303397

Елица

Стефчева

Младенова– Секретар 0898537065

Христо

Стоилов

Николов

0895981487

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

                       За насроченото за 01. 10. 2015 година от 16.00 часа заседание на                              Общинска избирателна комисия - Костинброд

 

1.Утвърждаване образци на бюлетини за общински съветници, кмет на община Костинброд и кметове на кметства с.Безден, с.Бучин проход, с.Голяновци, с.Градец, с.Драговищица, с.Опицвет, с.Петърч и с.Чибаовци и начина на изписване на имената на партиите, коалициите, местните коалиции и кандидатите в бюлетините за гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. провеждани в Община Костинброд.

2.Разглеждане на постъпило заявление  от Български Демократичен център – БДЦ за регистрация на застъпници на кандидати за общински съветници в местните избори на 25.10.2015 година, провеждани в община Костинброд;

 

3.Поправка на допусната техническа грешка в решение № 113 – МИ/ 29.09.2015 година на ОИК - Костинброд .

4.Определяне на помещение в сградата на Общинска администрация – Костинброд за съхранение на бюлетините за гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. провеждани в Община Костинброд.

01.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 01.10.2015 година от 16.00 часа.

            Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

01.10.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

ПРЕДСЕДАТЕЛ:           

/ Георги Янев /

 

СЕКРЕТАР:                

/ Елица Младенова /

29.09.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 29. 09. 2015 година от 16.00 часа заседание на                               Общинска избирателна комисия - Костинброд

 

 

1.Назначаване съставите на секционните избирателни комисии за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25.10.2015 година в община Костинброд;

2.Определяне на график на 24 - часови дежурства на ОИК – Костинброд за периода до започване на отпечатването на бюлетините;

 

29.09.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 29.09.2015 година от 16.00 часа.

            Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

 29.09.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

…………………………           / Георги Янев /

 

   СЕКРЕТАР:

………………………….                / Елица Младенова /

 

 

28.09.2015

Съобщение

ДЕЖУРСТВА НА ОИК Костинброд ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ПИСМО ОТ ЦИК

 

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

 

28.септември

29.септември

30.септември

01.октомври

9.00-17.00

Светлана

Василева

Славева

0877303397

Елица

Стефчева

Младенова

0898537065

Георги

Стефанов

Янев

0879856568

Георги

Стефанов

Янев

0879856568

9.00-17.00

Мая

Пламенова

Делчева

0887335364

Габриела

Антонова

Дончева

0899984881

Анжела

Георгиева

Рангачева

0895605336

Василисa

Николаева

Донкова

0882598762

09.00-17.00

Христо

Стоилов

Николов

0895981487

Александър

Емилов

Ненов

0889647762

Ива

Цветанова

Симеонова 

0896830652

Ралица

Радославова

Гергинова 

0896818228

24 часови телефони

Георги

Стефанов

Янев – Предс.

0879856568

Светлана

Василева

Славева–Зам.-предс.

0877303397

Елица

Стефчева

Младенова– Секретар  0898537065

Александър

Емилов

Ненов

0889647762

Христо

Стоилов

Николов

0895981487

 

 

 

 

27.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква извънредно заседание, което ще се проведе на 27.09.2015 година от 16.00 часа.

            Дневният ред на заседанието е от една точка, а именно:

            Разглеждане на постъпил сигнал от местна коалиция „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“ за допуснато нарушение на Решение № 1632 –МИ/ 31.08.2015 година на ЦИК;

гр.Костинброд                                                                                                                    27.09.2015 година

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Георги Янев

24.09.2015

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква извънредно заседание, което ще се проведе на 24.09.2015 година от 17.30 часа.

            Дневният ред на заседанието е от една точка, а именно: 

            Разглеждане на постъпило предложение по чл.417, ал.5, изр.2 – ро от ИК от  местна коалиция РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ ЗА КОСТИНБРОД за заличаване на регистриран кандидат в кандидатска листа за общински съветници и заемане на освободеното място в листата от друг кандидат.

24.09.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Георги Янев

23.09.2015

Важно съобщение

Номера на партиите, коалициите, местни коалиции и независими кандидати в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове в община Костинброд, насрочени за 25.10.2015 г., както са изтеглени на проведния жребии:

Номер по ред на извършеното теглене на жребии

Наименование на изтеглената партия, коалиция, местна коалиция или независим кандидат.

Изтеглен номер за вписване в бюлетината

1

ПП АБВ /Алтернатива за българско възраждане/

7

2

Обединение за Община Костинброд

1

3

Независим кандидат за кмет на с.Чибаовци – Искра Димитрова Лазарова

12

4

КП НАРОДЕН СЪЮЗ

14

5

ПП Зелена партия

3

6

Българска Социалистическа партия

13

7

ПП  ГЕРБ

6

8

Български Демократичен център

11

9

   Партия  Зелените

9

10

РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ ЗА КОСТИНБРОД – КП”Реформаторски блок”, ПП „ВМРО – Българско национално движение” и ПП „Партия зелените”

5

11

ПП Движение Напред България

8

12

ПП Национален фронт за спасение на България

4

13

Българска социалдемократичска партия

10

14

 

 

Партия Движение 21

2

23.09.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 23. 09. 2015 година от 18.00 часа заседание на                                Общинска избирателна комисия - Костинброд

 

1.Провеждане на публичен жребий за определяне на реда за участие на партиите, коалициите, местните коалиции и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите за кмет на община, кмет на кметство и общински съветници  на 25.10.2015 година в община Костинброд.

2.Провеждане на публичен жребий за определяне на реда за участие в диспутите на партиите, коалициите, местните коалиции и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите на 25.10.2015 година.

22.09.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 22. 09. 2015 година от 18.00 часа заседание на  Общинска избирателна комисия - Костинброд

1.Регистрация на кандидатска листa за кмет на кметство с.Драговищица, заявена  от  партия Движение 21  за участие в местни избори, провеждани на 25.10.2015 г. в община Костинброд.

2.Регистрация на кандидатска листa за общински съветници, заявена от  партия Движение 21 за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.

3.Регистрация на кандидатска листa за кмет на община, заявена от КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.

4.Регистрация на кандидатска листa за кметове на кметства: с.Драговищица и с.Опицвет, заявена от КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.

5.Регистрация на кандидатска листa за общински съветници, заявена от  КП „НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.

6.Регистрация на кандидатска листа за кмет на с.Голяновци, заявена от ПП ЗЕЛЕНА ПОРТИЯ за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.

7.Регистрация на кандидатска листа за общински съветници, заявена от ПП ЗЕЛЕНА ПОРТИЯ за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.

8.Регистрация на кандидатска листa за кмет на община, заявена от  политическа партия Движение Напред България за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.

9.Регистрация на кандидатска листa за общински съветници, заявена от  политическа партия Движение Напред България за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.

10.Регистрация на кандидатска листa за общински съветници, заявена от партия                                  Български Демократичен Център – БДЦ  за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.

11.Регистрация на кандидатска листa за общински съветници, заявена от партия                                  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.

12.Регистрация на кандидатска листa за кмет на община, заявена от партия  „ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.

13.Регистрация на кандидатска листa за общински съветници, заявена от Партия  „ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.

14.Регистрация на кандидатска листa за кмет на община, заявена от ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.

15.Регистрация на кандидатска листa за кметове  на кметства, заявена от  ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.

16.Регистрация на кандидатска листa за кметове  на кметства, заявена от  ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.

17.Определяне на дата, място и час за провеждане на публичен жребий за определяне на реда за участие в диспутите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети, регистрирана за участие в изборите на 25.10.2015 година;

18.Разни

20.09.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 20. 09. 2015 година от 15.00 часа заседание на                                Общинска избирателна комисия - Костинброд

 

 

1 .Регистрация на кандидатска листа за независим кандидат за кмет на с.Чибаовци, заявена от  инициативен комитет за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.                          

2. Регистрация на кандидатска листa за кмет на кметства: с.Драговищица и с.Чибаовци, заявена от „РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ ЗА КОСТИНБРОД – КП“РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, ПП“ВМРО – Българско национално движение“ и ПП“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.                                                                                         3. Регистрация на кандидатска листa за общински съветници, заявена от „РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ ЗА КОСТИНБРОД – КП“РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, ПП“ВМРО – Българско национално движение“ и ПП“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в местни избори, провеждани на 25.10.2015 година в община Костинброд;                                                                                                          4. Регистрация на кандидатска листa за кмет на община, заявена от  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.

 1. Регистрация на кандидатска листa за кметове на кметства: с.Драговищица, с.Петърч, с.Безден, с.Градец, с.Голяновци, с.Опицвет, с.Бучин проход, заявена от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд;
 2. Регистрация на кандидатска листa за общински съветници, заявена от  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд;
 1. Регистрация на кандидатска листa за кмет на община, заявена от местна коалиция „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“ за участие в местни избори, провеждани на 25 октомври 2015 г. в община Костинброд.
 2. Регистрация на кандидатска листa за кмет на кметство с.Безден, заявено от местна коалиция „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“ за участие в местни избори, провеждани на 25.10.2015 година в община Костинброд;
 3. Регистрация на кандидатска листa за общински съветници, заявено от местна коалиция „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“ за участие в местни избори, провеждани на 25.10.2015 година в община Костинброд;
 4. Регистрация на кандидатска листa за кмет на община, заявено от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в местни избори, провеждани на 25.10.2015 година в община Костинброд;
 5. Регистрация на кандидатска листa за кметове на кметства: с.Безден и с.Голяновци, заявено от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в местни избори, провеждани на 25.10.2015 година в община Костинброд;

    12. Регистрация на кандидатска листa за общински съветници, заявено от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“  за участие в местни избори, провеждани на 25.10.2015 година в община Костинброд;

 1. Регистрация на кандидатска листa за кмет на община, заявено от ПП„ГЕРБ“ за участие в местни избори, провеждани на 25.10.2015 година в община Костинброд;
 2. Регистрация на кандидатска листa за кметове на кметства: с.Безден, с.Бучин проход, с.Голяновци, с.Градец, с.Опицвет, с.Петърч и с.Чибаовци, заявено от ПП“ГЕРБ“ за участие в местни избори, провеждани на 25.10.2015 година в община Костинброд;
 3. Регистрация на кандидатска листa за общински съветници, заявена от ПП“ГЕРБ“ за участие в местни избори, провеждани на 25.10.2015 година в община Костинброд;
 4. Определяне на дата, място и час за провеждане на публичен жребий за определяне поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 година;
 5. Определяне на ново работно време на ОИК – Костинброд;

 

 

 

 

19.09.2015

Съобщение за насрочено заседание на ОИК на 19.09.2015 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 20.09.2015 година от 15.00 часа.

            Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

            19.09.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Георги Янев

17.09.2015

Съобщение относно представяне на списък в ел.вид за регистрация на кандидатски листи

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

         ОИК- Костинброд указва на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е желателно да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно РЕШЕНИЕ № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК.

Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 18:00 ч.

 

16.09.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 16.09.2015 година от 12.00 часа.

            Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

 

            16.09.2015 година                                                                                                                               гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Георги Янев

 

16.09.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 16. 09. 2015 година от 12.00 часа заседание на                                Общинска избирателна комисия - Костинброд

 

1.Определяне броя на мандатите на общинските съветници в Община Костинброд, които следва да бъдат разпределени на изборите на 25 октомври 2015 година.

 

2.Определяне номерацията на избирателните секции за провеждане на избори за общински съветници и кметове и Национален референдум на 25.10.2015 година.

14.09.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 14. 09. 2015 година от 16.00 часа заседание на                                Общинска избирателна комисия - Костинброд

 

      1.Разглеждане на постъпило заявление от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ относно регистрацията на         партията за участие в изборите за кмет на кметство с.Голяновци  на 25.10.2015 година;

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ относно регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 година;

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление от партия „ЗЕЛЕНИТЕ“ относно регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община на 25.10.2015 година;

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление от партия „ЗЕЛЕНИТЕ“ относно регистрацията на партията за участие в изборите за кметове на кметства на 25.10.2015 година;

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление от партия „ЗЕЛЕНИТЕ“ относно регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 година;

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление от партия НОВА АЛТЕРНАТИВА относно регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община на 25.10.2015 година;

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление от партия НОВА АЛТЕРНАТИВА относно регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 година;

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление от партия НОВА АЛТЕРНАТИВА относно регистрацията на партията за участие в изборите за кметове на кметства на 25.10.2015 година;

 

 1. Поправка на допусната техническа грешка в Решение № 59 – МИ/ 13.09.2015 година на ОИК – Костинброд.

 

 1. Поправка на допусната техническа грешка в Решение № 62 – МИ / 13.09.2015 година на ОИК – Костинброд;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Янев  

 

14.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

 

         Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 14.09.2015 година от 16.00 часа.

         Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

            14.09.2015 година                                                                                                                               гр.Костинброд

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Георги Янев

13.09.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 13. 09. 2015 година от 16.00 часа заседание на                                Общинска избирателна комисия - Костинброд

1.Разглеждане на постъпило заявление от местна коалиция „РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ ЗА КОСТИНБРОД – КП“Реформаторски блок“, ПП“ВМРО – Българско национално движение“ и ПП“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ относно регистрацията на коалицията за участие в изборите за кметове на кметства на 25.10.2015 година;

2.Разглеждане на постъпило заявление от местна коалиция „РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ ЗА КОСТИНБРОД – КП“Реформаторски блок“, ПП“ВМРО – Българско национално движение“ и ПП“ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ относно регистрацията на коалицията за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 година.

3.Разглеждане на постъпило заявление от партия БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА относно регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община на 25.10.2015 година;

4.Разглеждане на постъпило заявление от партия БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА относно регистрацията на партията за участие в изборите за кметове на кметства на 25.10.2015 година.

5.Разглеждане на постъпило заявление от партия БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА относно регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община на 25.10.2015 година.

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Янев  

13.09.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

 

            Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 13.09.2015 година от 16.00 часа.

            Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

            13.09.2015 година                                                                                                                               гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Георги Янев

 

 

12.09.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 12. 09. 2015 година от 18.00 часа заседание на                                Общинска избирателна комисия - Костинброд

 1.Разглеждане на постъпило заявление от ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ относно регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община  на 25.10.2015 година;  

2.Разглеждане на постъпило заявление от ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  относно регистрацията на партията за участие в изборите за кметове на кметства:                            

3.Разглеждане на постъпило заявление от ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/  относно регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници  на 25.10.2015 година;

 4.Разглеждане на постъпило заявление от политическа партия „Движение 21“ относно регистрацията на партията за участие в изборите за кметове на кметства:  с. Драговищица на 25.10.2015 година;

 5.Разглеждане на постъпило заявление от политическа партия „Движение 21“ относно регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници  на 25.10.2015 година;    

 6.Разглеждане на постъпило заявление от Политическа партия Българска социалдемокрация относно регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община  на 25.10.2015 година;  

7.Разглеждане на постъпило заявление от Политическа партия Българска социалдемокрация относно регистрацията на партията за участие в изборите за кметове на кметства: с. Голяновци, с.Драговищица, с.Петърч, с.Безден, с.Бучин проход, с.Градец, с.Опицвет и с.Чибаовци на 25.10.2015 година;

 8.Разглеждане на постъпило заявление от Политическа партия Българска социалдемокрация  относно регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници  на 25.10.2015 година;

 9.Разглеждане на постъпило заявление от местна коалиция „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“ относно регистрацията на коалицията за участие в изборите за кмет на община на 25.10.2015 година;

 10.Разглеждане на постъпило заявление от местна коалиция „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“ относно регистрацията на коалицията за участие в изборите за кметове на кметства на 25.10.2015 година;                                                                                                                      

11.Разглеждане на постъпило заявление от местна коалиция „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“ относно регистрацията на коалицията за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 година;                                                                                                                      

12.Разглеждане на постъпило заявление от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”  относно регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община  на 25.10.2015 година;                                                                                                                        

13.Разглеждане на постъпило заявление от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”  относно регистрацията на партията за участие в изборите за кметове на кметства:  с.Безден, с.Бучин проход, с.Голяновци, с.Градец, с.Драговищица, с. Опицвет, с.Петърч и с.Чибаовци на 25.10.2015 година;

 14.Разглеждане на постъпило заявление от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”  относно регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници  на 25.10.2015 година;

 15.Разглеждане на постъпило заявление от коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ относно регистрацията на коалицията от партии за участие в изборите за кмет на община  на 25.10.2015 година;                    

 16.Разглеждане на постъпило заявление от коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ относно регистрацията на коалицията от партии за участие в изборите за кметове на кметства: с.Драговищица, с.Петърч, с.Опицвет, с.Голяновци на 25.10.2015 година;                                                                                

 17.Разглеждане на постъпило заявление от коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ относно регистрацията на коалицията от партии за участие в изборите за общински съветници  на 25.10.2015 година;              

18.Разглеждане на постъпило заявление за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат  за участие в изборите за кмет на кметство с.Чибаовци  на 25.10.2015 година;

 19.Разглеждане на постъпило заявление от партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР– БДЦ относно регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници  на 25.10.2015 година;

 20.Вземане на решение за назначаване на технически сътрудник към ОИК  - Костинброд и определяне на неговите функции и задължения;

 

12.09.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 12.09.2015 година от 18.00 часа.

            Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

12.09.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Георги Янев

 

11.09.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 11.09.2015 година от 18.00 часа.

            Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Янев

СЕКРЕТАР: Елица Младенова

11.09.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

 

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 11. 09. 2015 година от 18.00 часа заседание на                                Общинска избирателна комисия - Костинброд

1.Относно определяне броя на членовете на СИК за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25.10.2015 година, съгласно проект за решение;

2.Вземане на решение за издаване на отделни решения за извършената регистрация на ПП ГЕРБ за участие в изборите за кметове и общински съветници на 25.10.2015 година, съгласно проект за решение;

3.Разглеждане на постъпило заявление от ПП ГЕРБ относно регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община на 25.10.2015 година;

4.Разглеждане на постъпило заявление от ПП ГЕРБ относно регистрацията на партията за участие в изборите за кметове на кметства на 25.10.2015 година;

5.Разглеждане на постъпило заявление от ПП ГЕРБ относно регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници  на 25.10.2015 година;

6.Вземане на решение за издаване на отделни решения за извършената регистрация на                       БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ  за участие в изборите за кметове и общински съветници на 25.10.2015 година;

7.Разглеждане на постъпило заявление от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ относно регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община на 25.10.2015 година;

8.Разглеждане на постъпило заявление от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ относно регистрацията на партията за участие в изборите за кметове на кметства с. Драговищица, с.Петърч, с.Безден, с.Градец, с.Голяновци, с.Опицвет, с.Чибаовци и с.Бучин проход на 25.10.2015 година;

9.Разглеждане на постъпило заявление от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ относно регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 година;

10.Разглеждане на постъпило заявление от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ относно регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община  на 25.10.2015 година;

11.Разглеждане на постъпило заявление от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ  относно регистрацията на партията за участие в изборите за кметове на кметства с. Драговищица, с.Петърч, с.Безден, с.Градец, с.Голяновци, с.Опицвет, с.Чибаовци и с.Бучин проход на 25.10.2015 година;

12.Разглеждане на постъпило заявление от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ  относно регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници  на 25.10.2015 година;

13.Разглеждане на постъпило заявление от ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ относно регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община на 25.10.2015 година;

14.Разглеждане на постъпило заявление от ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ относно регистрацията на партията за участие в изборите за кметове на кметства с. Драговищица, с.Петърч, с.Безден, с.Градец, с.Голяновци, с.Опицвет, с.Чибаовци и с.Бучин проход на 25.10.2015 година;

15.Разглеждане на постъпило заявление от ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ относно регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници  на 25.10.2015 година;

16.Разглеждане на постъпило заявление от Движение за права и свободи – ДПС относно регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община  на 25.10.2015 година;

17.Разглеждане на постъпило заявление от Движение за права и свободи – ДПС относно регистрацията на партията за участие в изборите за кметове на кметства - с. Драговищица, с.Петърч, с.Безден, с.Градец, с.Голяновци, с.Опицвет, с.Чибаовци и с.Бучин на 25.10.2015 година;

18.Разглеждане на постъпило заявление от Движение за права и свободи – ДПС относно регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 година;

19.Разглеждане на постъпило заявление от ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ относно регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община  на 25.10.2015 година;

20.Разглеждане на постъпило заявление от ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ относно регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на кметство с.Драговищица  на 25.10.2015 година;

21.Разглеждане на постъпило заявление от ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ относно регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници  на 25.10.2015 година;

 

 

 

 

 

 

 

09.09.2015

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 09. 09. 2015 година от 18.00 часа заседание на

Общинска избирателна комисия - Костинброд

 1. Вземане на решение за отмяна на решение №4 по протокол от проведено на 07.09.2015 година заседание на ОИК – Костинброд, съгласно приложен проект за решение;
 2. Вземане на решение относно формалното съдържание и номерацията на решенията на ОИК – Костинброд, съгласно приложен проект за решение;
 3. Разглеждане на постъпило искане от партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015година;
 4. Вземане на решение относно обявяване на населените места в община Костинброд, в които се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г, съгласно приложен проект за дневен ред;
 5. Вземане на решение относно определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Костинброд, съгласно приложен проект за дневен ред;
 6. Разглеждане на постъпило заявление от ПП ГЕРБ относно заличаване на регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на кметство с. Драговищица на 25.10.2015 година
 7. Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

 

            09.09.2015 година                                                                                                                           гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                              /Георги Янев /

още съобщения

Календар

Решения

 • № 173 – МИ / 09.11.2015

  относно: Вземане на решение за определяне на адрес за кореспонденция на ОИК – Костинброд за периода след седмия ден на обявяване резултатите от изборите, проведени на 25.10.2015 година в община Костинброд до следващите общи избори за общински съветници и кметове.

 • № 172-МИ / 04.11.2015

  относно: Вземане на решение за определяне на членове от ОИК – Костинброд от различни партии, които да предадат на ТЗ ГРАО избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъци на заличените лица за произведения на 01.11.2015 година втори тур от изборите за кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица.

 • № 171 - МИ / 01.11.2015

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ДРАГОВИЩИЦА

всички решения