№ 173 – МИ / 09.11.2015

ОТНОСНО : Вземане на решение за определяне на адрес за кореспонденция на ОИК – Костинброд за периода след седмия ден на обявяване резултатите от изборите, проведени на 25.10.2015 година в община Костинброд до следващите общи избори за общински съветници и кметове.

№ 172-МИ / 04.11.2015

ОТНОСНО : Вземане на решение за определяне на членове от ОИК – Костинброд от различни партии, които да предадат на ТЗ ГРАО избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъци на заличените лица за произведения на 01.11.2015 година втори тур от изборите за кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица.

№ 171 - МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ДРАГОВИЩИЦА

№ 170 - МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.БЕЗДЕН

№ 169 - МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване края на изборния ден на проведения на 01.11.2015 година в община Костинброд втори тур от изборите за кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица.

№ 168-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване на график за предаване на изборните книжа на секционните избирателни комисии на територията на община Костинброд за провеждане на втори тур на местните избори 2015 година;

№ 167-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Приемане на акуализиран списък на представителите на ПП ГЕРБ във втори тур на местните избори, провеждани в гр.Костинброд;

№ 166-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Заличаване на застъпник на кандидатска листа, издигната от ПП ГЕРБ.

№ 165-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Промени в състав на СИК в община Костинброд по предложение на ДПС.

№ 164-МИ / 31.10.2015

ОТНОСНО : Промени в състав на СИК в община Костинброд по предложение на КП „Реформаторски блок“.

№ 163 - МИ / 28.10.2015

ОТНОСНО : Вземане на решение за упълномощаване на двама членове на ОИК – Костинброд от различни партии или коалиции за приемане на отпечатаните бюлетини за насрочения втори тур от изборите за кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица от съответната печатница;

№ 162 - МИ / 28.10.2015

ОТНОСНО : ОТНОСНО: Вземане на решение за определяне на членове от ОИК – Костинброд от различни партии, които да предадат на ТЗ ГРАО избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъци на заличените лица за произведените на 25.10.2015 година избори за общински съветници и кметове и за национален референдум.

№ 161 - МИ / 26.10.2015

ОТНОСНО : Утвърждаване образци на бюлетини за кметове на кметства в с.Безден и с. Драговищица за насрочения втори тур от изборите за кметове за тези населени места, проведени на 25.10.2015 година.

№ 160 - МИ / 26.10.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

№ 159 - МИ / 26.10.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЧИБАОВЦИ

№ 158 - МИ / 26.10.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ГОЛЯНОВЦИ

№ 157 - МИ / 26.10.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ОПИЦВЕТ

№ 156 - МИ / 26.10.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ГРАДЕЦ

№ 155 - МИ / 26.10.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.БУЧИН ПРОХОД

№ 154 - МИ / 26.10.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ПЕТЪРЧ

Календар

Решения

  • № 173 – МИ / 09.11.2015

    относно: Вземане на решение за определяне на адрес за кореспонденция на ОИК – Костинброд за периода след седмия ден на обявяване резултатите от изборите, проведени на 25.10.2015 година в община Костинброд до следващите общи избори за общински съветници и кметове.

  • № 172-МИ / 04.11.2015

    относно: Вземане на решение за определяне на членове от ОИК – Костинброд от различни партии, които да предадат на ТЗ ГРАО избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъци на заличените лица за произведения на 01.11.2015 година втори тур от изборите за кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица.

  • № 171 - МИ / 01.11.2015

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ДРАГОВИЩИЦА

всички решения