27.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 04.12.2015 година от 12.00 часа.

 

27.11.2015 година                                                                                      

гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                               Георги Янев

                                                                                             

                                                                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Елица Младенова

27.11.2015

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД

ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ПИСМО ОТ ЦИК

 

Събота

Неделя

Понеделник

 

28.ноември.2015г

29.ноември.2015г

30.ноември.2015г

9.00-17.00

 

Светлана Василева

Славева

           0877303397 

Габриела Антонова

Дончева

0899984881

Георги Стефанов

Янев 

0879856568

9.00-17.00

ХристоСтоилов

Николов

0895981487

 

Василиса Николаева

Донкова

0882598762

Елица Стефчева

Младенова

0898537065

09.00-17.00

Мая Пламенова

Делчева

0887335364

Александър Емилов

Ненов

0889647762

Ралица Радославова

Гергинова

0896818228

24 часови телефони

Георги Стефанов 

Янев

Председател

  0879856568  

 Светлана Василева

Славева

Зам. председател

0877303397 

 Елица Стефчева

Младенова

Секретар  

0898537065

Христо

Стоилов Николов

0895981487

 

 

 

27.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 27.11.2015 година от 13.10 часа, при точка единствена от дневния ред:

 1. Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд за постановено решение № 910/ 20.11.2015 година на АССО, постановено по адм.дело № 989/2015 година, образувано по жалба от политическа партия „Български Демократичен център“ срещу Решение № 160 – МИ/ 26.10.2015 година, с което са определени резултатите за избиране на общински съветници в проведените на 25.10.2015 година местни избори в община Костинброд.
 2. Разглеждане на постъпило писмо изх.№ П – 9435/ 09.11.2015 година от Комисията за защита на лични данни.
 3. Разни.

 

 

27.11.2015 година                                                                                      

гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                          Георги Янев

                                                                                             

                                                                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Елица Младенова

13.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ИЗВЪНРЕДНО  ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 13.11.2015 година от 13.30 часа.

            Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

            13.11.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

…………………………           / Георги Янев /

 

                                                                       СЕКРЕТАР:

………………………….                / Елица Младенова /

09.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

                      СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 09.11.2015 година от 17.15 часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

 

 

09.11.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                           Георги Янев

                                                                                             

                                                                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Елица Младенова

09.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

                      СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО  ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 09.11.2015 година от 17.15 часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

 

 

            09.11.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                         Георги Янев

                                                                                             

                                                                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Елица Младенова

09.11.2015

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД

ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ПИСМО ОТ ЦИК

 

Понеделник

Вторник

 

16.октомври.2015г

17.октомври.2015г

9.00-17.00

Георги Стефанов

Янев 

  0879856568

 

 

Габриела Антонова

Дончева

0899984881

9.00-17.00

 

 Анжела Георгиева

Рангачева

0895605336

 

Василиса Николаева

Донкова

0882598762

09.00-17.00

 Ива Цветанова

Симеонова

0896830652  

 

 

 

Александър Емилов

Ненов

0889647762  

24 часови телефони

Георги Стефанов 

Янев

Председател

  0879856568  

 Светлана Василева

Славева

Зам. председател

0877303397 

Христо

Стоилов Николов

0895981487

 

09.11.2015

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД

ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ПИСМО ОТ ЦИК

 

Петък

Събота

Неделя

 

13.ноември.2015г

14.ноември.2015г

15.ноември.2015г

9.00-17.00

 

Светлана Василева

Славева

 

0877303397 

Габриела Антонова

Дончева

0899984881

Георги Стефанов

Янев 

0879856568

9.00-17.00

ХристоСтоилов

Николов

0895981487

 

Василиса Николаева

Донкова

0882598762

Елица Стефчева

Младенова

0898537065

09.00-17.00

 Мая Пламенова

Делчева

0887335364

Александър Емилов

Ненов

0889647762 

Ралица Радославова

Гергинова

0896818228

24 часови телефони

Георги Стефанов 

Янев

Председател

  0879856568  

 Светлана Василева

Славева

Зам. председател

0877303397 

 Елица Стефчева

Младенова

Секретар  

0898537065

Христо

Стоилов Николов

0895981487

 

 

09.11.2015

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД

ДЕЖУРСТВА НА ОИК КОСТИНБРОД ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ПИСМО ОТ ЦИК

 

Вторник

Сряда

Четвъртък

 

10.ноември.2015г

11.ноември.2015г

12.ноември.2015г

9.00-17.00

Габриела Антонова

Дончева

0899984881

Георги Стефанов

Янев 

  0879856568

Георги Стефанов

Янев 

0879856568

9.00-17.00

Василиса Николаева

Донкова

0882598762

 Анжела Георгиева

Рангачева

0895605336

Елица Стефчева

Младенова

0898537065

09.00-17.00

Александър Емилов

Ненов

0889647762 

 Ива Цветанова

Симеонова

0896830652  

Ралица Радославова

Гергинова

0896818228

24 часови телефони

Георги Стефанов 

Янев

Председател

  0879856568  

 Светлана Василева

Славева

Зам. председател

0877303397 

 Елица Стефчева

Младенова

Секретар  

0898537065

Христо

Стоилов Николов

0895981487

 

 

09.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

                      СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 09.11.2015 година от 12.00 часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

 

 

            09.11.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Георги Янев

                                                                                             

                                                                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Елица Младенова

04.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 04.11.2015 година от 12.30 часа, при точка единствена от дневния ред:

Вземане на решение за определяне на членове от ОИК – Костинброд от различни партии, които да предадат на ТЗ ГРАО избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъци на заличените лица за произведения на 01.11.2015 година втори тур от изборите за кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица.

 

            04.11.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Георги Янев

                                                                                             

                                                                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Елица Младенова

 

31.10.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 31. 10. 2015 година от 15.00 часа заседание на                                Общинска избирателна комисия - Костинброд

 1. Промени в състав на СИК в община Костинброд по предложение на  КП „Реформаторски блок“;
 2. Промени в състав на СИК в община Костинброд по предложение на  ДПС;
 3. Заличаване на застъпник на кандидатска листа, издигната от ПП ГЕРБ.
 4. Приемане на акуализиран списък на представителите на ПП ГЕРБ във втори тур на местните избори, провеждани в гр.Костинброд;
 5. Утвърждаване на график за предаване на изборните книжа на сексционните избирателни комисии на територията на община Костинброд за провеждане на втори тур на местните избори 2015 година;
 6. Разни;
30.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

                      СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 31.10.2015 година от 15.00 часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

 

 

            30.10.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                             Георги Янев

29.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

                      СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 29.10.2015 година от 10.00 часа, при точка единствена от дневния ред:

Вземане на решение за упълномощаване на двама членове на ОИК – Костинброд от различни партии или коалиции за приемане на отпечатаните бюлетини за насрочения втори тур от изборите за кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица  от съответната печатница.

 

            29.10.2015 година                                                                                                                               гр.Костинброд

Председател: Георги Янев

Секретар:Елица Младенова

28.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 28.10.2015 година от 13.00 часа, при точка единствена от дневния ред:

Вземане на решение за определяне на членове от ОИК – Костинброд от различни партии, които да предадат на ТЗ ГРАО избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъци на заличените лица за произведените на 25.10.2015 година избори за общински съветници и кметове и за национален референдум.

 

            28.10.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Георги Янев

      СЕКРЕТАР:

       Елица Младенова

 

 

26.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 26.10.2015 година от 19.20 часа, при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за датата на произвеждане на втори тур на изборите за кмет на кметство с.Драговищица, общ.Костинброд, проведени на 25.10.2105 година и за определяне на кандидатите, между които ще се проведе изборът;

2.Вземане на решение за датата на произвеждане на втори тур на изборите за кмет на кметство с.Безден, общ.Костинброд, проведени на 25.10.2105 година и за определяне на кандидатите, между които ще се проведе изборът.

 

            26.10.2015 година                                                                                                                               гр.Костинброд

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Янев

25.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, обявява свикването на извънредно заседание, което ще се проведе на 25.10.2015 година от 10.15 часа, при точка единствена от дневния ред, а именно:

Промени в състав на СИК в община Костинброд  поради неявяване на член на комисията в изборния ден.

 

            25.10.2015 година                                                                                                                               гр.Костинброд

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ......………           / Георги Янев /

25.10.2015

Съобщение за насрочено заседание

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, обявява свикването на извънредно заседание, което ще се проведе на 25.10.2015 година от 7.40 часа, при точка единствена от дневния ред, а именно:

Промени в състав на СИК в община Костинброд  поради неявяване на член на комисията в изборния ден.

 

            25.10.2015 година                                                                                                              гр.Костинброд

24.10.2015

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

                          За насроченото за 24.10. 2015 година от 17.00 часа заседание на                               Общинска избирателна комисия - Костинброд

 

 1. Промени в състав на СИК в община Костинброд по предложение на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
 2. Промени в състав на СИК в община Костинброд по предложение на ПП АБВ /Алтернатива за Българско Възраждане/.

Календар

Решения

 • № 173 – МИ / 09.11.2015

  относно: Вземане на решение за определяне на адрес за кореспонденция на ОИК – Костинброд за периода след седмия ден на обявяване резултатите от изборите, проведени на 25.10.2015 година в община Костинброд до следващите общи избори за общински съветници и кметове.

 • № 172-МИ / 04.11.2015

  относно: Вземане на решение за определяне на членове от ОИК – Костинброд от различни партии, които да предадат на ТЗ ГРАО избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъци на заличените лица за произведения на 01.11.2015 година втори тур от изборите за кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица.

 • № 171 - МИ / 01.11.2015

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ДРАГОВИЩИЦА

всички решения