Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 173 – МИ
Костинброд, 09.11.2015

ОТНОСНО: Вземане на решение за определяне на адрес за кореспонденция на ОИК – Костинброд за периода след седмия ден на обявяване резултатите от изборите, проведени на 25.10.2015 година в община Костинброд до следващите общи избори за общински съветници и кметове.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КОСТИНБРОД

РЕШЕНИЕ

№ 173 – МИ

     Костинброд, 09.11.2015 г.

ОТНОСНО: Вземане на решение за определяне на адрес за кореспонденция на ОИК – Костинброд за периода след седмия ден на обявяване резултатите от изборите, проведени на 25.10.2015 година в община Костинброд до следващите общи избори за общински съветници и кметове.

На основание чл. 87, ал.1 от ИК и раздел V, т.24 от Решение № 2901 -МИ / 05.11.2015 на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Костинброд,

     Р Е Ш И:

Определя следния адрес за кореспонденция на ОИК – Костинброд за периода след седмия ден на обявяване резултатие от изборите, проведени на 25.10.2015 година в община Костинброд,  до следващите общи избори за общински съветници и кметове, именно: гр.Костинброд, общ.Костинброд, ул.“Охрид“№1, в сградата на Общинска администрация –Костинброд, ет.1, чрез деловодството на общинската администрация.

Решението може да се обжалва в срок от три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

 

Председател:                                                                                                   Секретар:

/ Георги  Янев/                                                                                                 /Елица Младенова/

 

 

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Елица Стефчева Младенова

* Публикувано на 09.11.2015 в 12:54 часа

Календар

Решения

  • № 173 – МИ / 09.11.2015

    относно: Вземане на решение за определяне на адрес за кореспонденция на ОИК – Костинброд за периода след седмия ден на обявяване резултатите от изборите, проведени на 25.10.2015 година в община Костинброд до следващите общи избори за общински съветници и кметове.

  • № 172-МИ / 04.11.2015

    относно: Вземане на решение за определяне на членове от ОИК – Костинброд от различни партии, които да предадат на ТЗ ГРАО избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъци на заличените лица за произведения на 01.11.2015 година втори тур от изборите за кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица.

  • № 171 - МИ / 01.11.2015

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ДРАГОВИЩИЦА

всички решения