Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 171 - МИ
Костинброд, 01.11.2015

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ДРАГОВИЩИЦА

Приложение № 86-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

РЕШЕНИЕ

      № 171 – МИ/ 01.11.2015 година

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

                  община Костинброд, област Софийска

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ДРАГОВИЩИЦА

 

Днес, 01.11.2015 г., в 21.40 ч. общинската избирателна комисия на основание   чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНА ЗА КМЕТ на КМЕТСТВО С.ДРАГОВИЩИЦА, ОБЩИНА КОСТИНБРОД   област СОФИЙСКА 

на втори тур

 

АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА ВИДЕНОВА, ЕГН: ………………….

(собствено, бащино и фамилно име)

                         

            Издигната от РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ ЗА КОСТИНБРОД / КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, ПП“ВМРО“ – Българско национално движение и ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“/

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

 

Получила 307 действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетото решение няма.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………

 

СЕКРЕТАР:……………………………….....

ЧЛЕНОВЕ:

 

1. ……………………………………………..…

 

2. ……………………………………………..…

 

3. ……………………………………………..…

 

4. ……………………………………………..…

 

5. …………………………………………….….

 

6. ………………………………..….………...…

 

7. …………………………………………….….

 

8. …………………………………………….….

 

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Елица Стефчева Младенова

* Публикувано на 01.11.2015 в 22:08 часа

Календар

Решения

  • № 173 – МИ / 09.11.2015

    относно: Вземане на решение за определяне на адрес за кореспонденция на ОИК – Костинброд за периода след седмия ден на обявяване резултатите от изборите, проведени на 25.10.2015 година в община Костинброд до следващите общи избори за общински съветници и кметове.

  • № 172-МИ / 04.11.2015

    относно: Вземане на решение за определяне на членове от ОИК – Костинброд от различни партии, които да предадат на ТЗ ГРАО избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъци на заличените лица за произведения на 01.11.2015 година втори тур от изборите за кметове на кметства с.Безден и с.Драговищица.

  • № 171 - МИ / 01.11.2015

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ДРАГОВИЩИЦА

всички решения