Заседания

Заседание от дата 30.10.2019 от 17:00 часа.

Решения

№ 125 / 30.10.2019

ОТНОСНО : Изменение на Решение № 121 – МИ/ 29.10.2019 година на ОИК – Костинброд за определяне на упълномощени лица от ОИК - Костинброд за получаване на хартиени бюлетини.

Календар

Решения

  • № 142 / 12.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 141 / 07.11.2019

    относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

  • № 140 / 04.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения