Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 125
Костинброд, 30.10.2019

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 121 – МИ/ 29.10.2019 година на ОИК – Костинброд за определяне на упълномощени лица от ОИК - Костинброд за получаване на хартиени бюлетини.

На основание чл.87, ал.1, т.1 и т.20 от ИК,  Общинска избирателна комисия – Костинброд,

РЕШИ:

 

Изменя свое Решение № 121 – МИ/ 29.10.2019 година за определяне на упълномощени лица от ОИК - Костинброд за получаване на хартиени бюлетини за втори тур от изборите на кмет на община Костинброд на 03.11.2019 година, както следва:

1.Освобождава Мая Пламенова Делчева – зам. председател на ОИК – Костинброд като упълномощено лице за получаване на хартиени бюлетини за втори тур от изборите на кмет на община Костинброд на 03.11.2019 година.

2.На мястото на Мая Пламенова Делчева като упълномощено лице за получаване на хартиени бюлетини, с правото да подпише приемо-предавателния протокол определя  Господинка Русева Тодорова  – зам. председател на ОИК – Костинброд.

Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Костинброд.

Председател: Георги Янев ………………………………..

Секретар:  Людмила Митова……………………………..

* Публикувано на  30.10.2019 година в 17.36 часа.

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Людмила Станкова Драгомирова-Митова

* Публикувано на 30.10.2019 в 17:36 часа

Календар

Решения

  • № 142 / 12.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 141 / 07.11.2019

    относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

  • № 140 / 04.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения