Заседания

Заседание от дата 10.10.2019 от 15:45 часа.

Решения

№ 77-МИ / 10.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатни образци на Протоколи на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД за избиране на кмет на община Костинброд и кметове на кметства в с.Петърч, с.Драговищица и с.Голяновци /Приложение № 92 – МИ / за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 76-МИ / 10.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатен образец на Протокол на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД за избиране на общински съветници на община Костинброд /Приложение № 91 – МИ / за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 75-МИ / 10.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатни образци на Протоколи на секционна избирателна комисия в избирателната секция за избиране на кмет на община Костинброд и кметове на кметства в с.Петърч, с.Драговищица и с.Голяновци /Приложение № 90 – МИ / за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 993-МИ/ 07.09.2019г. на ЦИК и в изпълнение на писмо изх.№ МИ – 15 – 749/1/08.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Костинброд,

№ 74-МИ / 10.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатен образец на Протокол на секционна избирателна комисия в избирателната секция за избиране на общински съветници на община Костинброд /Приложение № 89 – МИ / за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 142 / 12.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 141 / 07.11.2019

    относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

  • № 140 / 04.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения