Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 139
Костинброд, 03.11.2019

ОТНОСНО: Определяне на упълномощени лица от ОИК - Костинброд за предаване на пликовете с изборни книжа извън чувала (торбата) и тяхното съдържание – втори тур.

На основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК, в изпълнение на Решение № 1129-МИ от 18.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Костинброд,

 

РЕШИ:

 

Определя Георги Стефанов Янев – председател на ОИК – Костинброд, Мая Николова Стефчева - член на ОИК - Костинброд и Анита Руменова Милушева – член на ОИК - Костинброд за упълномощени лица от ОИК - Костинброд за предаване на пликовете с изборни книжа извън чувала (торбата) и тяхното съдържание на ТЗ на ГД „ГРАО“ за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. Лицата имат право да подпишат приемо-предавателния протокол.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Костинброд.

Председател: Георги Янев ………………………………..

Секретар:  Людмила Митова……………………………..

* Публикувано на  03.11.2019 година в 22.36 часа.

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Людмила Станкова Драгомирова-Митова

* Публикувано на 03.11.2019 в 22:37 часа

Календар

Решения

  • № 142 / 12.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 141 / 07.11.2019

    относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

  • № 140 / 04.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения