Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 138
Костинброд, 03.11.2019

ОТНОСНО: Обявява края на изборния ден на проведения на 03.11.2019 година в община Костинброд втори тур на избори за кмет на община.

На основание чл.87 ал.1, т.1 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Костинброд,

 

Р Е Ш И :    

Обявява  края на изборния ден на проведения на 03.11.2019 година в община Костинброд втори тур на избори за кмет на община в 20.13 часа.

 

Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Костинброд.

Председател: Георги Янев ………………………………..

Секретар:  Людмила Митова……………………………..

* Публикувано на 03.11.2019 година в 20.17 часа.

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Людмила Станкова Драгомирова-Митова

* Публикувано на 03.11.2019 в 20:18 часа

Календар

Решения

  • № 142 / 12.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 141 / 07.11.2019

    относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

  • № 140 / 04.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения