Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 137
Костинброд, 03.11.2019

ОТНОСНО: Постъпил сигнал в ОИК – Костинброд от Денис Ефтимов Величков

В ОИК – Костинброд е постъпил сигнал от Денис Ефтимов Величков, заведен с вх.№ 15/ 03.11.2019 година във входящия регистър на жалбите и сигналите.

В сигнала се твърди, че около 10.30 часа в избирателна секция № 232600021 в с.Безден, общ.Костинброд е установил лично извършване на предизборна агитация от член на СИК (посочена в сигнала с лично и фамилно име Божурка Григорова). Според изложеното в сигнала, посоченият член на СИК е спряла гласоподавател при придвижването му към кабинката за гласуване и му казала „Гласувай за номер 69“. Подалият сигнала Денис Величков твърди,  чул репликата лично.

На място незабавно е изпратен екип на ОИК в състав: Людмила Митова – секретар, Теодор Атанасов – член и Сирма Илиева, които са извършили проверка, резултатите, от която са отразили в съставен констативен протокол.

            След проведено обсъждане и гласуване ОИК – Костинброд не постигна мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, като „ЗА“ гласуване на решение за установяване на нарушение гласуваха 5 от членовете на комисията, а за отхвърляне на сигнала като недоказан гласуваха 8 от членовете на комисията. С оглед разпоредбата на чл.85, ал.4 изречение второ от ИК, когато за приемане на решението липсва необходимото мнозинство се смята, че е налице решение на отхвърляне.

            С оглед на гореизложеното ОИК - Костинброд на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22, във връзка с чл.85, ал.4, изр. Второ от ИК,

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ  подадения от  Денис Ефтимов Величков сигнал.

Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

 

 

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Костинброд.

Председател: Георги Янев ………………………………..

Секретар:  Людмила Митова……………………………..

* Публикувано на 03.11.2019 година в 15.01 часа.

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Людмила Станкова Драгомирова-Митова

* Публикувано на 03.11.2019 в 15:01 часа

Календар

Решения

  • № 142 / 12.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 141 / 07.11.2019

    относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

  • № 140 / 04.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения