Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 136
Костинброд, 03.11.2019

ОТНОСНО: Постъпил сигнал в ОИК – Костинброд от Диана Михайлова Стоянчова.

В ОИК – Костинброд е постъпил сигнал от Диана Михайлова Стоянчова, заведен с вх.№ 14/ 03.11.2019 година във входящия регистър на жалбите и сигналите.

  В сигнала се твърди, че при гласуване на жалбоподателката в секция № 23260001 в сградата на пенсионерски клуб в гр.Костинброд, член на комисията (посочена в сигнала с малко име Даниела) и подала бюлетина от „ вече откъснатите пет броя бюлетини“.

На място незабавно е изпратен екип от членове на ОИК в състав Даниела Станкова, Анита Милушева и Красимира Дойчева, които са извършили проверка, резултатите от която са отразили в съставен констативен протокол. Констатирано е, че на място в секция № 23260001 няма предварително откъснати бюлетини. Изискана е информация от всички членове на секционната комисия, които са дали обяснение, че поради преомастиленост на печата на СИК се налага да се подлагат бели листи, с които периодично да почистват същия. На проверяващите членове на ОИК са показани горепосочените подложни бели листи. Дадени са съответни указания на председателя на СИК същите листи да не се разполагат в непосредствена близост до кочаните с бюлетини.

С оглед на гореизложеното ОИК – Костинброд приема, че не е установено нарушение на изборните правила, поради което и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22 от Изборния кодекс,

Р Е Ш И:

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадения от Диана Михайлова Стоянчова сигнал.

Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

 

 

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Костинброд.

Председател: Георги Янев ………………………………..

Секретар:  Людмила Митова……………………………..

* Публикувано на 03.11.2019 година в 15.00 часа.

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Людмила Станкова Драгомирова-Митова

* Публикувано на 03.11.2019 в 15:00 часа

Календар

Решения

  • № 142 / 12.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 141 / 07.11.2019

    относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

  • № 140 / 04.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения