Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 135
Костинброд, 03.11.2019

ОТНОСНО: Поправка на допуснати технически грешки в Решение на ОИК – Костинброд относно назначаване и промени в състава на СИК.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Костинброд (ОИК- Костинброд),

 

Р Е Ш И:

Допуска поправка на технически грешки в решение № 132 - МИ/ 02.11.2019 година, както следва:

Точка  I (едно римско) да се чете:

1.ОСВОБОЖДАВА:

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Костинброд

Костинброд

232600012

Ясна Валериева Илиева

 

От длъжността член на СИК

2

Костинброд

Безден

232600021

Ваня Захаринкова Владимирова

 

От длъжността член на СИК

3

Костинброд

Богьовци

232600022

Цветан Стефанов Борисов

 

От длъжността член на СИК

Точка II (две римско) да се чете:

2.НАЗНАЧАВА:

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Костинброд

Костинброд

232600012

Александра Емилова Тодорова

 

член

2

Костинброд

Безден

232600021

Михаела Кирилова Борисова

 

член

3

Костинброд

Богьовци

232600022

Виолета Веселинова Димитрова

 

член

 

 

Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Костинброд.

Председател: Георги Янев ………………………………..

Секретар: Людмила Митова …………………………….

* Публикувано на 03.11.2019 година в 12.25 часа.

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Людмила Станкова Драгомирова-Митова

* Публикувано на 03.11.2019 в 12:26 часа

Календар

Решения

  • № 142 / 12.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 141 / 07.11.2019

    относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

  • № 140 / 04.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения