Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 134
Костинброд, 03.11.2019

ОТНОСНО: Промени в състав на СИК в община Костинброд поради неявяване на член на комисията в изборния ден.

В ОИК е постъпило уведомление  от председателя на подвижна избирателна секция     / ПСИК/   № 232600025, че до 7.15 часа в изборния ден не се е явил член на ПСИК – Величко Кирилов Величков, предложен от квотата на ПП ВОЛЯ.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1, т.1 и т.5 от ИК, във връзка с чл.229, ал.2 от Изборния кодекс,  ОИК- Костинброд,

Р Е Ш И :    

1.Освобождава Величко Кирилов Величков, ЕГН: ……………,  като член на ПСИК – секция № 232600025 за населените места в община Костинброд и анулира издаденото му удостоверение.

2.На мястото на освободения по т.1-ва член ПСИК, като член в секция № 232600025 за населените места в община Костинброд  назначава Петър Цветанов Дойчев, ЕГН: ………………… и му издава удостоверение съгласно ИК.

3.Утвърждава актуален към 03.11.2019 г. състав на ПСИК № 232600025 за втория тур на  изборите, провеждани в Община Костинброд.

 

Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

 

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Костинброд.

Председател: Георги Янев ………………………………..

Секретар:  Людмила Драгомирова - Митова……………………………..

* Публикувано на  03.11.2019 година в 08.12.часа.

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Людмила Станкова Драгомирова-Митова

* Публикувано на 03.11.2019 в 08:12 часа

Календар

Решения

  • № 142 / 12.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 141 / 07.11.2019

    относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

  • № 140 / 04.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения