Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 133
Костинброд, 02.11.2019

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК по предложение на ПП ГЕРБ

В Общинска избирателна комисия – Костинброд е постъпило предложение с вх.№ 129/ 02.11.2019 година  от ПП ГЕРБ  с предложение за промяна в състава на СИК № 232600020.

 

Заявлението е подадено от  Атанас Тенев   - упълномощен представител на                       ПП ГЕРБ

На основание чл.87, ал.1, т.6, вр.чл.51, ал.2 т.1  от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Костинброд,

 

РЕШИ:

 

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Костинброд

Опицвет

232600020

Красимира Станчева Димитрова

 

От длъжността член на СИК

1.ОСВОБОЖДАВА:

 

2.НАЗНАЧАВА:

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Костинброд

Опицвет

232600020

Огнян Симеонов Огнянов

 

   член

 

 

3.Утвърждава актуален към 02.11.2019 г. състав на   СИК № 232600020 за изборите на общински съветници и кметове провеждани на 03.11.2019 г. в Община Костинброд.

 

Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

 

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Костинброд.

Председател: Георги Янев ………………………………..

Секретар:  Людмила Драгомирова - Митова……………………………..

* Публикувано на  02.11.2019 година в 13.53 часа.

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Людмила Станкова Драгомирова-Митова

* Публикувано на 02.11.2019 в 13:53 часа

Календар

Решения

  • № 142 / 12.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 141 / 07.11.2019

    относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

  • № 140 / 04.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения