Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 130
Костинброд, 02.11.2019

ОТНОСНО: Приемане и публикуване на актуализиран списък на упълномощените представители на Местна коалиция ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН, НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) в изборите на втори тур за кмет на община на 03.11.2019 година, провеждани в община Костинброд;

На основание чл. 87, ал. 1, т. 18, , чл. 124–126 вкл. от Изборния кодекс Централната избирателна комисия, Решение № 1080 – МИ/ 12.09.2019 година на ЦИК, във връзка с постъпило заявление вх.№ 122/ 01.11.2019 година от Местна коалиция ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН, НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ), подадено от упълномощените представители Анна Людмилова Радовска и Валентин Атанасов Делчев, Общинска избирателна комисия – Костинброд,

 

Р Е Ш И:

1.Приема актуализиран списък на упълномощените представители на Местна коалиция ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН, НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) в изборите на втори тур за кмет на община на 03.11.2019 година, провеждани в община Костинброд;

Приетият списък подлежи на публикуване на интернет страницата на ОИК – Костинброд при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Костинброд.

Председател: Георги Янев ………………………………..

Секретар:  Людмила Митова……………………………..

* Публикувано на  02.11.2019 година в 13.49 часа.

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Людмила Станкова Драгомирова-Митова

* Публикувано на 02.11.2019 в 13:49 часа

Календар

Решения

  • № 142 / 12.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 141 / 07.11.2019

    относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

  • № 140 / 04.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения