Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 129
Костинброд, 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистрация на заместващи застъпници по заявление от Местна коалиция ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН, НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ).

В Общинска избирателна комисия-Костинброд е постъпило Заявление от местна коалиция ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН, НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ), с което се иска заличаване на регистрирани застъпници на коалицията и регистрация на заместващи застъпници.

Заявлението е депозирано на 01.11.2019 година по образец /Приложение № 73-МИ от изборните книжа/, заведено към първоначалното заявление към № 1 от 24.10.2019год. в регистъра на застъпниците на ОИК-КОСТИНБРОД.

Заявлението е подписано от Анна Людмилова Радовска  и Валентин Атанасов Делчев ( в качеството  на упълномощени представители). Към заявлението е приложен списък на хартиен и на електронен носител.

След извършена проверка в системата на ОИК-КОСТИНБРОД са потвърдени данните за предложения заместващ застъпник.

 

            На основание чл.87, ал.1,т.18 и чл.118, ал.1 от ИК и Решение №1080-МИ от 12.09.2019 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия-Костинброд,

РЕШИ:

            1.Заличава  като застъпници на местна коалиция ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН, НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) следните лица:

 

 

1

Снежанка Вацкова Василева 

 

2

Стефанка Банова Кръстанова

 

 

            2.Регистрира като заместващ застъпник на местна коалиция ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ), ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН, НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ)

 

1

Димитър Тошков Димитров

 

 

            Анулира удостоверенията на заличените застъпници и издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в три – дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се публикува на интернет страницата на ОИК – Костинброд.

 

Председател: Георги Янев ………………………………..

Секретар: Людмила Митова …………………………….

* Публикувано на 02.11.2019 година в 13.48 часа.

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Людмила Станкова Драгомирова-Митова

* Публикувано на 02.11.2019 в 13:48 часа

Календар

Решения

  • № 142 / 12.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 141 / 07.11.2019

    относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

  • № 140 / 04.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения