Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 128
Костинброд, 02.11.2019

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК по предложение на коалиция „Обединени патриоти“.

В Общинска избирателна комисия – Костинброд е постъпило предложение от  коалиция „Обединени патриоти“ с вх.№ 121/ 01.11.2019 година   за промени в съставите на СИК № 232600010 и СИК № 232600011 за провеждане на втори тур от изборите на кмет на община Костинброд на 03.11.2019 година.

Предложението е подадено от Анна Людмилова Радовска и Валентин Атанасов Делчев-  упълномощени представител на коалицията.

На основание чл.87, ал.1, т.6, вр.чл.51, ал.2 т.1  от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Костинброд,

 

РЕШИ:

 

1.ОСВОБОЖДАВА:

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Костинброд

Костинброд

232600010

Виолета Николаева Николова

 

член на СИК

2

Костинброд

Костинброд

232600011

Емилия Бориславова Михайлова

 

секретар на СИК

 

 

2.НАЗНАЧАВА:

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Костинброд

Костинброд

232600010

Олег Христов Конев

 

член на СИК

2

Костинброд

Костинброд

232600011

Стефанка Банова Кръстанова

 

секретар на СИК

 

3.Утвърждава актуален към 02.11.2019 г. състав на СИК № 232600010 и СИК № 232600011.

Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Костинброд.

Председател: Георги Янев ………………………………..

Секретар:  Людмила Драгомирова - Митова……………………………..

* Публикувано на  02.11.2019 година в 13.46 часа.

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Людмила Станкова Драгомирова-Митова

* Публикувано на 02.11.2019 в 13:46 часа

Календар

Решения

  • № 142 / 12.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 141 / 07.11.2019

    относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

  • № 140 / 04.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения