Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 127
Костинброд, 31.10.2019

ОТНОСНО: Постъпил сигнал в ОИК – Костинброд от Красимир Арнаутски – представител на коалиция „Демократична България“ за община Костинброд

Във връзка с постъпил сигнал от Красимир Арнаутски – Представител на коалиция „Демократична България“ за община Костинброд, заведена с вх.№ 11/ 27.10.2019 година в регистъра на жалбите и сигналите, ОИК – Костинброд се е произнесла с Решение № 110 – МИ/ 27.10.2019 година.

С горепосоченото решение ОИК - Костинброд е дала указания на жалбоподателя да уточни подадения сигнал във връзка с въведените твърдения за нарушения на разпоредби на Избирателния кодекс, свързани с проведена агитация в предизборния ден (26.10.2019 година) от кандидата за кмет на община и за общински съветник Трайко Младенов

С писмо изх.№ 36/ 29.10.2019 година жалбоподателят е уведомен на регистрирания електронен адрес за дадените указания, като му е даден срок да изпълни същите до 17.00 часа на 30.10.2019 година. В рамките на дадения срок от страна на жалбоподателя не е постъпила уточняваща молба относно въведените в сигнала твърдения.

С оглед на гореизложеното, ОИК – Костинброд счита, че не са събрани достатъчно данни за извършено нарушение на разпоредби на ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс Избирателна комисия - Костинброд

Р Е Ш И:

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадения от Красимир Арнаутски, упълномощен представител на коалиция „Демократична България“ за община Костинброд.      

Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Костинброд.

Председател: Георги Янев ………………………………..

Секретар:  Людмила Митова……………………………..

* Публикувано на 31.10.2019 година в 17.52 часа.

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Людмила Станкова Драгомирова-Митова

* Публикувано на 31.10.2019 в 17:52 часа

Календар

Решения

  • № 142 / 12.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 141 / 07.11.2019

    относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

  • № 140 / 04.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения