Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 126
Костинброд, 31.10.2019

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК по предложение на ПП ГЕРБ и допълване списъка на резервните членове.

В Общинска избирателна комисия – Костинброд са постъпили заявления с вх.№ 113/31.10.2019г.;   вх.№ 114/31.10.2019г., вх.№ 115/31.10.2019г., вх.№ 116/31.10.2019г. и вх.№ 117/31.10.2019г. от ПП ГЕРБ с предложения за промени в състава на СИК № 232600017 и СИК № 232600018 и допълване списъка на резервните членове.

 

Заявленията са подадени от Атанас Стойчев Тенев  - упълномощен представител на ПП ГЕРБ.

 

На основание чл.87, ал.1, т.6, вр.чл.51, ал.2 т.1  от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Костинброд,

 

РЕШИ:

 

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Костинброд

Костинброд

232600017

Кирилка Иванова Младенова

 

От длъжността член на СИК

2

Костинброд

Костинброд

232600017

Красимира Андонова Енчева

 

От длъжността зам.-председател и от състава на СИК

3

Костинброд

Костинброд

232600018

Биляна Василева Костадинова

 

От длъжността председател и от състава на СИК

4

Костинброд

Костинброд

232600018

Милена Игнатова Костадинова

 

член

1.ОСВОБОЖДАВА:

 

2.НАЗНАЧАВА:

община

нас. място

№ СИК

име, презиме и фамилия

ЕГН

длъжност

1

Костинброд

Костинброд

232600017

Пепа Нинова Йотова

 

член

2

Костинброд

Костинброд

232600017

Кирилка Иванова Младенова

 

зам.-председател

3

Костинброд

Костинброд

232600018

Милена Игнатова Костадинова

 

председател

4

Костинброд

Костинброд

232600018

Камелия Цветанова Георгиева

 

член

 

3.Допълва списъка на резервните членове на СИК, предложени от квотата на ПП ГЕРБ съгласно представения списък със заявление вх.№ 117/ 31.10.2019 година от  Атанас Стойчев Тенев  - упълномощен представител на ПП ГЕРБ.

4.Утвърждава актуален към 31.10.2019 г. състав на СИК № 232600017 и СИК № 232600018  за изборите на общински съветници и кметове провеждани на 03.11.2019 г. в Община Костинброд.

Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Костинброд.

Председател: Георги Янев ………………………………..

Секретар:  Людмила Драгомирова - Митова……………………………..

* Публикувано на  31.10.2019 година в 17.51 часа.

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Людмила Станкова Драгомирова-Митова

* Публикувано на 31.10.2019 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 142 / 12.11.2019

    относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

  • № 141 / 07.11.2019

    относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

  • № 140 / 04.11.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения