Общинска избирателна комисия Костинброд


РЕШЕНИЕ
№ 124
Костинброд, 29.10.2019

ОТНОСНО: Одобряване на графичен файл с образец на бюлетина за провеждането на изборите за втори тур за кмет на община Костинброд на 03 ноември 2019 г.

На основание чл.87, ал.1, т. 9, чл. 422 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 993-МИ/ 07.09.2019г. на ЦИК,  Общинска избирателна комисия – Костинброд,

 

РЕШИ:

 

 1. Одобрява графичен файл с образец на бюлетина за провеждането на изборите за втори тур за кмет на община Костинброд на 03 ноември 2019 г.
 2. Определя тиража на бюлетините за провеждане на втория тур избори в община Костинброд за кмет на община на 03.11.2019 година, както следва:

Бюлетини за кмет на община:  14 600 броя

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се  публикува на интернет страницата на Общинска избирателна комисия – Костинброд.

Председател: Георги Янев ………………………………..

Секретар:  Людмила Митова……………………………..

* Публикувано на 29.10.2019 година в 14.22 часа.

Председател: Георги Стефанов Янев

Секретар: Людмила Станкова Драгомирова-Митова

* Публикувано на 29.10.2019 в 14:22 часа

Календар

Решения

 • № 142 / 12.11.2019

  относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 141 / 07.11.2019

  относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

 • № 140 / 04.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения