09.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 09.09.2019 година от 19.00 часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

12.11.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 12.11.2019 година от 17.30  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

07.11.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 07.11.2019 година от 17.30  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

02.11.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 02.11.2019 година от 13.40  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

31.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 31.10.2019 година от 17.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

30.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 30.10.2019 година от 17.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

29.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 29.10.2019 година от 13.50  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

26.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

 

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 26.10.2019 година от 13.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

25.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 25.10.2019 година от 17.10  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

24.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 24.10.2019 година от 17.45  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

24.10.2019

Съобщение

Уважаеми представители на

Политически партии,

Коалиции и

Местни коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Напомняме Ви, че съгласно чл. 184 (1) от Изборния кодекс се забранява поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

В тази връзка препоръчваме до 20.00 часа на 26.10.2019 година (предизборния ден) да премахнете агитационните  материали за кандидатите Ви, поставени на разстояние по – малко от 50 метра от входа на сградата, в която се намират изборни помещение на СК.

Местонахождението на изборните помещение на територията на община Костинброд е определена с Решение № 18 – МИ/ 11.09.2019 г. на ОИК – Костинброд, публикувано на официалния сайт на комисията.

При установяване наличие на материали, секционната избирателна комисия незабавно ги отстранява – при необходимост със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи.

Георги Янев

Председател на ОИК-Костинброд

22.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 22.10.2019 година от 17.30  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

21.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 21.10.2019 година от 17.30  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

19.10.2019

Съобщение

На основание на изискванията на чл. 10 и чл. 234 от ИК, във връзка с Решение №  953 – МИ /04.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 79 – МИ/4.10.2019 г. на ОИК – Костинброд за подходящи секции на първия етаж /партер/, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

ОПРЕДЕЛЯМ:

1.СИК № 232600001 – гр. Костинброд, I – ви район, ул. „Славянска“ № 118, комбинирана сграда /клуб на пенсионера/.

 1. СИК № 232600006 – гр. Костинброд, II – ри район, ул. „Георги Сава Раковски“ № 1 - нов клуб на пенсионера /сладкарница „Росна китка“/.
 2. СИК № 232600007 - гр. Костинброд, II – ри район, ул. „Охрид“№ 11 – НЧ „Иван Вазов“, /малък салон/.

Заявки от избирателите с  увредено зрение или със затруднения в придвижването, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции се приемат на място  в общинска администрация – Костинброд, ул. „Охрид“ № 1  в стая № 12 и тел. 0721/68722 или тел. 0721/68723.

 

Георги Янев

Председател ОИК - Костинброд

16.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 16.10.2019 година от 18.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

14.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 14.10.2019 година от 18.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

12.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 12.10.2019 година от 19.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

10.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

 

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 10.10.2019 година от 15.45 часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

05.10.2019

Образци на бюлетините за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

04.10.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 05.10.2019 година от 11.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд

28.09.2019

Съобщение

       СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 29.09.2019 година от 16.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

26.09.2019

Съобщение

       СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 26.09.2019 година от 17.30  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

25.09.2019

Съобщение-2

 

       СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 25.09.2019 година от 18.20  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

25.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Костинброд уведомява заинтересованите лица, че тегленето на жребия за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г. в Община Костинброд, ще се проведе на 25.09.2019г. от 17.30 ч. в сградата на Община Костинброд, ул.“Охрид“№ 1, ет.1, стая №1 (ОИК - Костинброд).

24.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 24.09.2019 година от 15.00  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

При постъпване на нови предложения за регистрация на кандидатски листи за изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г. до определения краен срок за подаването им – 17.00 часа на 24.09.2019 година, дневният ред ще бъде съответно допълван в хода на заседанието.

23.09.2019

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД За насроченото за 23.09. 2019 година от 17. 00 часа заседание на Общинска избирателна комисия – Костинброд

1.Разглеждане на постъпило предложение за регистрация на кандидат за кмет на Община Костинброд, предложен от местна коалиция „ВОЛЯ“  за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г.

 1. Разглеждане на постъпило предложение за регистрация на кандидати за общински съветници, предложени от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019г.

3.Разни.

22.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 22.09.2019 година от 16.30  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

16.09.2019

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД За насроченото за 16.09. 2019 година от 17. 30 часа заседание на Общинска избирателна комисия - Костинброд

 1. Разглеждане на постъпило заявление от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ относно регистрация за участие в изборите за общински съветници в община Костинброд на 27.10.2019 година;

2.Разглеждане на постъпило заявление от партия „АТАКА“ относно регистрация за участие в изборите за общински съветници в община Костинброд на 27.10.2019 година;

3.Разглеждане на постъпило заявление от партия „АТАКА“ относно регистрация за участие в изборите кмет на община Костинброд на 27.10.2019 година;

4.Разни;

16.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 16.09.2019 година от 17.30  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

14.09.2019

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД За насроченото за 14.09. 2019 година от 17.50 часа заседание на Общинска избирателна комисия - Костинброд

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление от партия “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” относно регистрация за участие в изборите за кмет на община Костинброд на 27.10.2019 година;
 2. Разглеждане на постъпило заявление от партия “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” относно регистрация за участие в изборите за общински съветници на 27.10.2019 година;
 3. Разглеждане на постъпило заявление от партия “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” относно регистрация за участие в изборите за кметове на кметства: с. Голяновци, с.Драговищица и с.Петърч на 27.10.2019 година;
 4. Разглеждане на постъпило заявление от местна коалиция “ВОЛЯ” относно регистрация за участие в изборите за кмет на община Костинброд на 27.10.2019 година;
 5. Разглеждане на постъпило заявление от местна коалиция “ВОЛЯ” относно регистрация за участие в изборите за общински съветници в община Костинброд на 27.10.2019 година;
 6. Разглеждане на постъпило заявление от местна коалиция “ВОЛЯ” относно регистрация за участие в изборите за кметове на кметства: с.Драговищица, с.Голяновци и с.Петърч в община Костинброд на 27.10.2019 година;
 7. Разглеждане на постъпило заявление от местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ,ПП АБВ) относно регистрация за участие в изборите за кмет на община Костинброд на 27.10.2019 година;
 8. Разглеждане на постъпило заявление от местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ,ПП АБВ) относно регистрация за участие в изборите за общински съветници в община Костинброд на 27.10.2019 година;
 9. Разглеждане на постъпило заявление от местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ,ПП АБВ) относно регистрация за участие в изборите за кмет на кметства: с.Петърч, с.Драговищица и с.Голяновци на община Костинброд на 27.10.2019 година;
 10. Разглеждане на постъпило заявление от местна коалиция ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАДАНИТЕ (ДБГ), ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН, НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) относно регистрация за участие в изборите за кмет на община Костинброд на 27.10.2019 година;
 11. Разглеждане на постъпило заявление от местна коалиция ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАДАНИТЕ (ДБГ), ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН, НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) относно регистрация за участие в изборите за общински съветници в община Костинброд на 27.10.2019 година;
 12. Разглеждане на постъпило заявление от местна коалиция ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАДАНИТЕ (ДБГ), ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН, НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ) относно регистрация за участие в изборите за кмет на кметсва: с. Драговищица, с. Петърч и       с. Голяновци на община Костинброд на 27.10.2019 година;
 13. Разглеждане на постъпило заявление от партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ относно регистрация за участие в изборите за общински съветници в община Костинброд на 27.10.2019 година;
 14. Разглеждане на постъпило заявление от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ относно регистрация за участие в изборите за кмет на община Костинброд на 27.10.2019 година;
 15. Разглеждане на постъпило заявление от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ относно регистрация за участие в изборите за общински съветници в община Костинброд на 27.10.2019 година;
 16. Разни
14.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 14.09.2019 година от 17.50  часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

12.09.2019

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 12.09. 2019 година от 18.30 часа заседание на   Общинска избирателна комисия - Костинброд

1.Разглеждане на постъпило заявление от коалиция „Ние, Гражданите“ относно регистрация за участие в изборите за кмет на община на 27.10.2019 година;

 

2.Разглеждане на постъпило заявление от коалиция „Ние, Гражданите“ относно регистрация за участие в изборите за общински съветници на 27.10.2019 година;

 

3.Разни

12.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 21.09.2019 година от 18.30 часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

11.09.2019

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 11.09. 2019 година от 19.00 часа заседание на   Общинска избирателна комисия - Костинброд

1.Разглеждане на постъпило заявление от ПП ГЕРБ относно регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община на 27.10.2019 година;

 

 1. Разглеждане на постъпило заявление от ПП ГЕРБ относно регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници на 27.10.2019 година;

 

3.Разглеждане на постъпило заявление от ПП ГЕРБ относно регистрацията на партията за участие в изборите за кметове на кметства на 27.10.2019 година;

 

 1. Формиране на единните номера на избирателните секции в община Костинброд съобразно единната номерация на секциите, определена с Решение № 570-МИ от 26.07.2019 г. на ЦИК.

 

5.Определяне броя на членовете на СИК в община Костинброд за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 година;

 

6.Разни

11.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 11.09.2019 година от 19.00 часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

10.09.2019

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 10.09. 2015 година от 17.30 часа заседание на   Общинска избирателна комисия - Костинброд

1.Проект на решение за определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия – Костинброд за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

10.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Костинброд, на основание чл.85, ал.1 от ИК, уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 10.09.2019 година от 17.30 часа.

Дневният ред на заседанието ще бъде обявен на интернет страницата на ОИК – Костинброд преди заседанието. Проектите за решения са на разположение на членовете на комисията на адреса на ОИК – Костинброд.

09.09.2019

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

За насроченото за 09.09. 2015 година от 19.00 часа заседание на   Общинска избирателна комисия - Костинброд

1.Проект на решение за създаване  на публични регистри на партии, коалиции, местни коалиции, инициативни комитети, жалби и сигнали;

            2.Проект на решение за определяне и обявяване номерата на изборните райони в община Костинброд;

            3.Проект на решение за определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

4.Проект на решение за определяне функции и задължения на позицията IT специалист в ОИК;

5.Проект на решение за определяне функции и задължения на позицията технически сътрудник към ОИК - Костинброд;

6.Проект на решение за поправка на техническа грешка в Решение № 2-МИ/ 05.09.2019 г. на ОИК – Костинброд относно реквизитите и начин на защита на печата на Общинска избирателна комисия – Костинброд, при провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

7.Проект за решение за определяне на дежурни екипи на ОИК – Костинброд;

9.Разни

още съобщения

Календар

Решения

 • № 142 / 12.11.2019

  относно: Заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата на ПП ГЕРБ.

 • № 141 / 07.11.2019

  относно: Доклад от Председателя на ОИК – Костинброд относно жалба от Кристина Цветанова Александрова срещу Решение № 140 – МИ/ 04.11.2019 година на ОИК – Костинброд, проект за становище по жалбата до АССО и упълномощаване на процесуални представители на комисията.

 • № 140 / 04.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

всички решения